/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe wet op OR verbetert scholing

donderdag 25 juli 2013 / Redactie / geen reacties

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet op de ondernemingsraden (WOR) op 19 juli heeft de SER wettelijk de taak gekregen om medezeggenschap in organisaties en bedrijven te bevorderen. Onderdeel hiervan is het bevorderen van kwalitatief goede scholing en vorming van OR-leden. 

De in 2012 in de SER opgerichte Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft nu een wettelijke grondslag. Zij heeft als algemene taak het bevorderen van medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in bedrijven en organisaties.

De CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die zij - naast de uitvoering van haar reguliere taken – belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De verbinding met het veld moet nog beter gestalte krijgen.

SCOOR
De nieuwe stichting SCOOR moet de kwaliteit van OR-opleidingen en cursussen bewaken. Dit gebeurt met een systeem van certificering van OR-opleidingsinstituten. De certificering door SCOOR zal naar verwachting vanaf 1 september beginnen. Die komt in de plaats van de GBIO-erkenning.

Scholing afgenomen
De CBM beveelt ondernemers en ondernemingsraden aan om zich voor goede scholing in te zetten en daarbij te kiezen voor een door de Stichting SCOOR gecertificeerd scholingsinstituut. Dat is hard nodig want het scholingsvolume is ten opzichte van vorig jaar met zo’n 35% afgenomen, terwijl in tijden van economische neergang en reorganisaties een goed geschoolde OR juist heel belangrijk is.

Richtbedragen OR-cursussen
Op voordracht van de CBM stelt de SER jaarlijks richtbedragen vast voor OR-scholing. Daarmee kunnen ondernemingsraden en bestuurders zien wat redelijke kosten zijn voor kwalitatief goede scholing en vorming, waardoor onnodig gedoe over de kosten kan worden voorkomen.

Scholingskamer
OR en bestuurder kunnen, al dan niet gezamenlijk, geschillen over de toepassing van het wettelijk scholingsrecht voorleggen aan een speciale scholingskamer. De snelle procedure daarvoor is geregeld in de eveneens in werking getreden gewijzigde Verordening op de bedrijfscommissies.

Geschilbemiddeling door bedrijfscommissies
De bedrijfscommissies Markt I en Markt II behouden hun taak bij geschilbemiddeling tussen OR en bestuurder. Wel kunnen OR en bestuurder voortaan ook rechtstreeks naar de rechter stappen.

Meer over medezeggenschap

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  ______  ______  _____       __  __ 
 \ \\/ // /_  _// /_____// | ___||  ____   \ \\/ // 
 \  //  -| ||-  `____ `  | ||__  |  \\  \ ` // 
 / . \\  _| ||_  /___//  | ||__  | [] ||   | ||  
 /_//\_\\ /_____// `__ `   |_____|| | __//   |_||  
 `-` --` `-----`  /_//   `-----`  |_|`-`   `-`'  
           `-`         `-`