/ Kiem Nieuws

RSS

Afschaffing zelfstandigenaftrek: ‘Van Dijkhuizen’ slaat de plank mis

woensdag 19 juni 2013 / Redactie / geen reacties

De commissie-Van Dijkhuizen, die gister haar eindrapport over herziening van het belastingstelsel presenteerde, ziet net als in het interimrapport ten onrechte reden om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.

FNV KIEM-bestuurder Peter van den Bunder vindt het niet verrassend dat de commissie Van Dijkhuizen dit eerdere advies handhaaft: “Het argument dat van Dijkhuizen gebruikt is dat het verschil in belastingdruk met werknemers verkleind moeten worden. Daarmee slaat de commissie Van Dijkhuizen de plank volledig mis. Want tegenover het fiscale voordeel van zelfstandigen staan aanmerkelijk hogere risico’s.”

Zekerheid
Als de overheid de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen wil verkleinen moeten ook de verschillen in sociale zekerheid tussen zzp’ers en werknemers meegenomen worden, zegt Van den Bunder. “Zzp’ers kennen geen loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zzp’ers kunnen ook geen beroep doen op een WW-uitkering. Zij zijn daar zelf voor verantwoordelijk en doen geen beroep op deze voorzieningen.”

Fors schrappen
De afschaffing van de zelfstandigenaftrek is de meest in het oog springende van een reeks voorstellen om fors te schrappen in de fiscale voorzieningen voor zzp’ers. “Maar het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek hakt er echt het allerhardst in”, aldus Van den Bunder. “Bij 37% inkomstenbelasting betekent de afschaffing een inkomensverlies van €2.700,-. Voor startende zelfstandigen kan dat zelfs oplopen tot € 3.500,- minder netto jaarinkomen, ook de startersaftrek verdwijnt."

Winstbox
De plannen om een aparte winstbox voor ondernemers in te voeren zijn door de commissie-Van Dijkhuizen anders dan verwacht niet verder uitgewerkt. De commissie zoekt de hervorming van de belastingheffing van ondernemers nu vooral in een verschil tussen belasting op arbeid en belasting op geïnvesteerd vermogen. De positie van de directeur grootaandeelhouder (DGA) staat daarbij centraal. “En juist voor zzp’ers die voornamelijk zichzelf verhuren is dat geen goed nieuws”, zegt van den Bunder. Weekers heeft de Tweede Kamer een brief met een voorstel voor invoering van een winstbox toegezegd voor Prinsjesdag.

Tweede Kamer
Heel opvallend wijst de commissie op de mogelijkheid dat de regering de geplande bezuiniging van 500 miljoen ook kan halen zonder een winstbox in te voeren en ‘gewoon’ de zelfstandigenaftrek af te schaffen. “Dat lijkt een handreiking aan staatssecretaris Weekers om het plan van de winstbox te laten varen en heel plat te bezuinigen.”

Van Dijkhuizen stelt ook dat nog wel 400 miljoen extra bezuinigd kan worden. De commissie wil nu 76% in plaats van 64% van de belastingvoordelen voor zzp'ers schrappen. Op Prinsjesdag zal blijken of staatssecretaris Weekers (Financiën) die suggestie overneemt.

Eigen onderzoek
FNV KIEM laat samen met Kunsten’92 eigen onderzoek verrichten om de gevolgen voor zzp’ers goed in beeld te krijgen. Juist in een sector waarin tweederde als zzp’er werkt, is de impact enorm. Een groot deel van de Tweede Kamer zegt de positie van zzp‘ers aan het hart te gaan en oog te hebben voor grote inkomenseffecten, zoals bij de zorgpremies. "Laat ze dat dan maar hard maken door deze bezuinigingsplannen resoluut af te wijzen”, concludeert van den Bunder.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
  _____   ___  __  __   ___   ____    ___  
 / ___//  / _ \\ \ \\ / //  / _ \\  | _ \\  / _ \\ 
 \___ \\ | / \ || \ \/ //  | / \ || | |_| || | / \ || 
 /  // | \_/ ||  \ //  | \_/ || | . //  | \_/ || 
 /____//  \___//   \//   \___//  |_|\_\\  \___// 
`-----`   `---`    `    `---`  `-` --`  `---`