/ Kiem Nieuws

RSS

Openingsspeech Edwin Bouwers congres FNV KIEM, 23 maart 2013

zaterdag 23 maart 2013 / Redactie / geen reacties

Voorzitter Edwin Bouwers opende het congres van FNV KIEM, op 23 maart 2013  in Utrecht, met de volgende toespraak:

Beste mensen, van harte welkom op dit bijzonder congres van FNV KIEM. Ons inmiddels derde congres in één jaar tijd. Over drie maanden volgt zelfs ons vierde congres in één jaar tijd. Ja ook FNV KIEM is in beweging! 


Vandaag een bijzonder congres. Een congres waarbij wij ons uitspreken over FNV in Beweging! Waarbij we ons ook uitspreken over de toekomst van onze bond. De bond waar we trots op zijn. U ziet op het grote scherm dezelfde uitspraak van Louis Pasteur als bij ons beleidscongres in november: 'Het toeval begunstigt alleen die er op voorbereid waren'. Toen actueel, maar vandaag nog meer.

Iedereen beseft dat het vandaag een historisch moment is. Wat de uitkomst ook zal zijn. Bij historische momenten past het om terug te kijken in de geschiedenis van FNV KIEM. 

Dan kom ik uit in 1861. Het Amsterdamse Onderlinge Hulpfonds Boekdrukkunst wordt opgericht. Doel en streven van het fonds is dat vakgenoten bij elkaar hun kracht vinden. Staken is tot 1872 nog wettelijk verboden. Daarom wordt in 1865 een 'adres', dat is een schriftelijk verzoek, om loonsverhoging aan de patroons, de bazen, gestuurd. De aangesloten typografen zijn ervan overtuigd dat lotsverbetering om actie vraagt. Zo richten twee verenigingen uit Arnhem en Amsterdam in 1866 de Algemene Nederlandse Typografen Bond op. De eerste landelijke vakbond. Ja u bent bij het congres van de oudste landelijke vakbond van Nederland. De eerste voorzitter destijds was de heer Petrus  Werthweijn. Hij schreef het volgende gedicht: 

't Schild der Solidariteit

Richt eens de ogen naar het strand
Ziet hoe de nietige korrels zand 
tot hoge duinen zijn verheven
En bij het woeden van d'orkaan
hoe hard de golfslag moge slaan
doen inzien, hoe eendracht macht kan geven.
Dekt u dus vrienden in den strijd
door 't Schild der Solidariteit.

Een gedicht dat nog steeds actueel is. Toen en nu. Destijds stelden de patroons hun personeel voor de keuze: of ontslag op staande voet of uit de ANTB treden. De meesten weigeren voor hun bond te bedanken en liepen de werkplaats uit. De ANTB steunt hen met een uitkering en zo was de eerste staking van typografen meteen een feit. Solidair zijn. Zo deze week ook bij de collega's van FNV Bondgenoten bij het afsluiten van de cao voor de Distributiewerkers bij Albert Heijn. Dat deed mij goed. Wat velen van jullie niet weten dat ik zelf in het verleden ook distributiewerker bij Albert Heijn ben geweest. Hard werken, ook fysiek zwaar met veel til werk in een moordend tempo om de bonus op vrijdagmiddag te halen. Dat in een constante koude temperatuur. Haalde je de bonus een paar keer niet dan je kon je vertrekken. Ik heb mij verbaasd dat er nog zoveel mensen het de FNV verweten dat er actie gevoerd werd bij Albert Heijn. Kennelijk hebben heel veel mensen er geen weet van dat steeds meer werknemers wegwerpwerknemers zijn. Vast banen zijn uitzichtloos. Nooit enige vastigheid. Voor jou tien anderen en elke dag kun je zo weer op straat gezet worden. Nooit enige financiële zekerheid. Zie dan maar eens een bestaan op te bouwen. Daarom middels solidariteit een prachtig resultaat. 

Betekent het dat de FNV nu een pure activistische bond is geworden zoals we vaak in de media neergezet worden. Nee, we zijn een bond van folderen en polderen. Strijden als het moet, maar ook altijd in voor goed overleg en uitgaan van eigen kracht en ideeën. We zijn een bond van en voor iedereen. Oud, jong, werknemer en zelfstandige. Zo strijden we tegen de door geslagen flex maar zo geven we ook bedrijfskundig advies aan de zelfstandige in de creatieve sector. Ik hoop van ganser harte dat de FNV echt voor ogen houdt, zowel in woord en daad dat we er zijn voor iedereen. Ik maak mij daar echte grote zorgen over. We moeten vernieuwen. Uit de kantoren dichtbij en met de mensen. Via life  ontmoeten, maar ook met digitale platforms, google-hangout en social media. Lef, daadkracht, empathie en simpelweg het gesprek aangaan. 

Momenteel is onze FNV voorzitter Ton Heerts in gesprek met de werkgevers om te komen tot een sociale agenda. Daarna met het kabinet. En dat is hard nodig. Het kan toch niet zo zijn dat de ww gaat naar één jaar. Dramatisch voor de sectoren van FNV KIEM. Het ontslagrecht verslechtert bovendien en de kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zoals de mensen in de sociale  werkvoorziening, de dupe gaan worden. En dan de positie van de zelfstandigen in de creatieve sector… Dat moet echt anders! 

Gezamenlijk zijn we als FNV-bonden ook de campagne Gewoon goed werk gestart. Want daar gaat uiteindelijk om. Gewoon met goed werk een bestaan opbouwen. In de audiovisuele sector zijn we deze week gestart met de campagne lekkerdoordraaien.nl gestart. De tarieven, lonen en vergoedingen staan dermate onder druk dat voor velen of hun beroep vaarwel moeten zeggen of doorwerken onder het bestaansminimum. Nu de krachten  bundelen is van levensbelang. Solidariteit. 

Wat dat betreft hebben de sectoren van FNV KIEM het ongelofelijk zwaar. Iedereen kent de situatie. Werkgelegenheidsverlies van 25% tot 50% zijn voor de meeste sectoren van ons helaas heel normaal geworden. Maar het went nooit. 

Bij het lezen van de geschiedenis van FNV KIEM kwam ik erachter dat de eerste landelijk vakbond, de ANTB niet alleen opgericht was voor de loonstrijd. Nee er was ook een tweede reden. Een reden die naar mijn mening teveel ondergesneeuwd is in de FNV. En dat is opkomen voor werkloze collega's. Juist dan is de nood het hoogst. Wij zijn de bond van werk en inkomen. Naar mijn overtuiging kunnen we hier veel meer in betekenen voor onze leden.  Tekorten bij verschillende sectoren dienen zich al weer aan. Niet alleen maar afhankelijk zijn van de overheid maar uitgaan van eigen kracht. Dat was er bij de start van de voorgangers van FNV KIEM en dat is er nu nog. Het door ons opgerichte mobiliteitscentrum C3, creatieve carrières heeft inmiddels landelijke aandacht gekregen. Vele sectoren kloppen aan. Zelfs Minister Asscher noemt het een voorbeeld hoe het moet. In de sociale agenda van de FNV is letterlijk de voorbeeld van de grafische sector opgenomen. En dat is iets waar we als relatief kleine bond best trots op mogen wezen. 

Tijdens het vorige congres heb ik ook verteld van Alice in Wonderland. Alice komt bij de toverboom en vraagt welke weg ze moet nemen. De kat in de boom vraagt vervolgens waar ze heen moet. Dat weet ik niet zegt Alice. Dan is elke weg die je kiest goed zegt de kat. Vandaag moeten wij onze weg voor de toekomst kiezen. Nu is het moment. Tijd voor een wijs besluit. Waar willen we heen en welke route kiezen we....De toekomst zal uitwijzen of de juiste weg gekozen is. 

Hierbij verklaar ik het congres van FNV KIEM voor geopend!

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
       ___   ____    ___   _  _   ___  
 ____   / _ \\  | _ \\  / _ \\ | | | ||  / _ \\ 
 |  \\  / //\ \\ | |_| || / //\ \\ | |/\| || / //\ \\ 
 | [] || | ___ || | . // | ___ ||| /\ || | ___ ||
 | __// |_|| |_|| |_|\_\\ |_|| |_|||_// \_|| |_|| |_||
 |_|`-`  `-`  `-` `-` --` `-`  `-` `-`  `-` `-`  `-` 
 `-`