/ Kiem Nieuws

RSS

Gaat je koopkracht er in 2013 op achteruit?

donderdag 03 januari 2013 / Redactie / 1 reactie

De economische vooruitzichten voor 2013 stemmen niet vrolijk. Volgens het CPB zal de werkloosheid verder toenemen, terwijl de kabinetsplannen voor de WW desastreus zijn.

De FNV verzet zich daartegen en gaat erover praten met het kabinet. Maar intussen worden per 1 januari veel toeslagen verlaagd, gaat het eigen risico in de zorg omhoog en begint de AOW een maand later. Toch zijn er ook enkele lichtpuntjes. 

Er verandert veel per 1 januari. Hier een greep uit de belangrijkste punten. Voor de details zie de site van de vakcentrale.

Zorgtoeslag voor minder huishoudens
Het eigen risico gaat van 220 naar 350 euro. Het goede nieuws is dat dat voor de laagste inkomens ruimschoots wordt gecompenseerd. De maximum zorgtoeslag stijgt voor alleenstaanden van € 838 (2012) naar € 1060 (2013). Maar het inkomen waarboven alleenstaanden geen recht meer hebben op zorgtoeslag gaat omlaag van € 35.059 (2012) naar € 30.939 (2013). 
 
Ook voor huishoudens met 2 personen stijgt de maximum zorgtoeslag, van € 1742  naar € 2062. Het inkomen waarboven zij geen recht meer hebben op zorgtoeslag gaat echter flink omlaag: van € 51.691 (2012) naar € 42.438 (2013).

Veel mensen raken hun zorgtoeslag dus kwijt als gevolg van de verlaging van de inkomensgrenzen. Voor het eerst komt er ook een vermogenstoets voor de zorgtoeslag. Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 80.000, hebben vanaf 1 januari 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan €101.139 voor een alleenstaande en €122.278 voor partners.

Tegelijkertijd krijgt iedereen dus wel te maken met een hoger eigen risico. En je krijgt er minder voor terug, want uit het basispakket zorg verdwijnen de vergoeding voor rollators, krukken, loophulpen (3 of 4 poten), looprekken en serveerwagens, en IVF-behandelingen voor vrouwen boven de 43 jaar.

Minder huurtoeslag
De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor de huur. De huurtoeslag wordt voor alle huishoudens € 8,80 per maand lager (€ 105,60 per jaar). Het kabinet werkt ook aan plannen om de huren extra te verhogen (met 1,5 tot 6,5%, afhankelijk van het inkomen), maar dat gebeurt op z’n vroegst per 1 juli. Die plannen hangen echter samen met de omstreden verhuurdersheffing, waarvoor nog geen meerderheid in de Eerste Kamer is.

Voor de huurtoeslag bestonden al twee grenzen: een inkomensgrens (max. € 21.025 per jaar voor alleenstaande, max. € 28.550 per jaar voor 2 personen) en een vermogenstoets (€ 21.139 per persoon). Wie meer verdient of aan spaargeld heeft, krijgt dus niets, ook niet als de huurverhogingen doorgaan.

Kindgebonden budget
Het goede nieuws is dat je voor het 2e kind € 75 kindgebonden budget erbij krijgt (NB: niet te verwarren met kinderbijslag en bijdrage kinderopvang). De bedragen voor de andere kinderen blijven gelijk. Het kindgebonden budget voor ouders met 2 kinderen wordt maximaal € 1.553 per jaar. Als je kind in een ander land woont waar de kosten lager zijn, dan krijg je minder kindgebonden budget.

Maar net als bij de zorgtoeslag wordt vanaf 2013 ook gekeken naar het vermogen (dezelfde grenzen als bij de zorgtoeslag). Daarboven krijg je dus geen kindgebonden budget meer.

Weer minder toeslag kinderopvang
In 2012 is de ouderbijdrage met 16,25% verhoogd en kwam er een koppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. In 2013 wordt er verder bezuinigd op de kinderopvang. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen van € 118.189 en hoger, krijgen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.

Doorwerkbonus verdwijnt
De doorwerkbonus voor 62-plussers verdwijnt. In plaats daarvan krijgt iedereen vanaf 60 jaar die werkt (tot de AOW-leeftijd) een werkbonus in de vorm van een heffingskorting. Het maximum van de werkbonus bedraagt € 1.100 en wordt bereikt bij een inkomen vanaf 100% van het wettelijk minimumloon en loopt door tot 120% van het wettelijk minimumloon. Boven 120% van het wettelijk minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175% van het wettelijk minimumloon.

Al met al zullen door deze en andere maatregelen de meeste huishoudens er in 2013 in koopkracht op achteruit gaan.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 15 januari 2013 / Ivonne Pieneman

  Welzeker gaat de koopkracht van de WW'er er op achteruit, ik ben in de ongelukkige omstandigheid gekomen dat er een reorganisatie bij het bedrijf was en dan ga je eruit, en dan nog een leuke. Ik heb mijn ww. ontvangen over de periode drie weken december en 1 week januari, wat schetst mijn verbazing ik ben in 1 klap er bijna honderd euro per januari 2013 op achteruit per maand, waarom? Nou gewoon de betaaldag valt in januari en dus wordt de tegemoetkoming ZFW in 1 klap van je uitkering verwijderd ook al zitten er drie weken december 2012 in en maar 1 week januari 2013. Gebeld met het UWV nou het antwoord was simpel wij gaan de betaling van deze vier weken geheel meenemen op de jaaropgaaf 2013 en dus passen wij de regels van 2013 toe. Dus u moet uw verlies maar nemen. Ik heb nu dus dubbel verlies dank u wel.
  Wat een land leven wij in.

 
 ____   _____   _____   ______  _ __  _  _  
 | _ \\  | ___|| / ___|| /_  _// | |/ // | || | || 
 | |_| || | ||__  | // __   -| ||-  | ' // | || | || 
 | . //  | ||__  | \\_\ ||  _| ||_  | . \\ | \\_/ || 
 |_|\_\\  |_____|| \____//  /_____// |_|\_\\ \____// 
 `-` --`  `-----`  `---`  `-----`  `-` --`  `---`