/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: kabinet moet economie aanjagen en wegwerpbanen bestrijden

dinsdag 11 december 2012 / Redactie / 1 reactie

Het scheppen van banen moet met stip bovenaan komen op de actielijst van het kabinet. Maar dan moet dat wel gewoon goed werk zijn, en niet een wegwerpbaan als schijnzelfstandige of flexwerker zonder bescherming. Dat schrijft de FNV / de nieuwe vakbeweging naar aanleiding van de begroting van Sociale Zaken die de Kamer vandaag behandelt. 
 
Vertegenwoordigers van een aantal bedrijfstakken overhandigen  vanmorgen een brandbrief aan minister Asscher. Daarin keren ze zich tegen misstanden waarbij werknemers met een normale baan worden vervangen door flexwerkers. Aanleiding is het ontslag voor alle 37 vaste krachten van bloembinder Sierafor die worden vervangen door Poolse uitzendkrachten, die niet onder de cao vallen en geen vergoeding krijgen voor overwerk en nachtwerk.

Niet slopen, maar bouwen
Onder het motto: ‘Niet slopen maar bouwen’ vraagt de FNV het kabinet om een ambitieus plan voor het weer op gang brengen van de economie, creëren van nieuwe werkgelegenheid, van werk-naar-werk-trajecten en voldoende instroom in sectoren waar tekorten dreigen. Dit plan moet worden opgesteld met vakbonden, werkgevers, O&O-fondsen, het UVW en sectoren. In een tijd waarin de werkloosheid oploopt met 9.000 mensen per maand, mag het aantasten van WW en ontslagbescherming niet doorgaan.

Gewoon goed werk
De FNV wil een meerjarige sociale agenda voor gewoon goed werk, waarin ook de positie van flexwerkers ingrijpend verbeterd wordt. FNV-bestuurders uit de uitzendbranche, transport, het vlees, metaal, bouw, thuiszorg, distributiecentra en de agrarische sector vragen minister Asscher om in te grijpen. Daarvoor doen ze tien aanbevelingen, zoals betere controle door de arbeidsinspectie en strengere regels voor flexwerk.

Trucs
Wet- en regelgeving over contracten, minimumloon, pensioen, sociale zekerheid, doorbetaling bij ziekte en cao’s worden nu steeds vaker op legale of illegale wijze ontdoken. De trucs die bedrijven toepassen heten aanbesteding, contracting, stukloon, payrolling en postbusfirma’s. Ze zijn allemaal bedoeld om werknemers minder te betalen, ontslagbescherming te omzeilen en zo min mogelijk belasting en premies af te dragen.

In de bouw krijgen werkgevers medewerking van het UWV als ze vaste krachten vervangen door (schijn)zelfstandigen. Na de postbode verdwijnt nu ook de koerier met een normaal contract, om te worden vervangen door slecht betaalde zzp’ers.

Zwakke positie
Steeds meer werk komt terecht bij mensen met een zwakke positie en zonder onderhandelingsmogelijkheden. Als het gaat om buitenlandse werknemers, is er vaak zelfs sprake van misleiding en uitbuiting.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 05 januari 2013 / J. Bosma

  Ik ontvang sinds kort een ww-uitkering en heb recht op 38 maanden ww. Omdat er in mijn branche geen werk is probeer ik ander werk (lager betaald) te vinden. Ik ben geschrokken van de aanbiedingen van flexwerk. Men garandeert 20 uur werk per week ) en men verwacht een beschikbaarheid van 40 uur per week. Dit noem ik uitbuiting. Als ik 40 uur beschikbaar moet zijn moet ik ook 40 uur betaald krijgen. Ik wordt geacht voor mijn uitkering 40 uur dan wel 32 uur te solliciteren. Na een half jaar werk wordt mijn uitkering herzien en dan zou een terugval in inkomen meer dan de helft zijn. Wat betekent dan nog een ww verzekering van 38 maanden.

  Graag een reactie.

  J. Bosma
  Lidnummer 04151
  VIkna 2
  9685 HD BLauwestad
  Telefoon 0597-851058

 
 _____   _____   _____  _  _   _____   ___  
 / ___|| | ___||  / ___// | || | || / ___||  / _ \\ 
| // __  | ||__   \___ \\ | || | || | // __  / //\ \\ 
| \\_\ || | ||__   /  // | \\_/ || | \\_\ || | ___ ||
 \____//  |_____|| /____//  \____//  \____// |_|| |_||
 `---`  `-----` `-----`   `---`   `---`  `-`  `-`