/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Kabinet duwt creatieve ondernemers de armoede in

vrijdag 09 november 2012 / Redactie / 24 reacties

De belastingplannen die het kabinet in het regeerakkoord heeft gepresenteerd dreigen het overgrote deel van de creatieve ondernemers de armoede in te duwen.

Het creatief ondernemerschap dat aan de ene kant door bezuinigingen en politieke keuzes wordt afgedwongen, wordt tegelijkertijd aan de andere kant door invoering van een winstbox en afschaffing van zelfstandigenaftrek onmogelijk gemaakt. Zo zet je mensen volkomen klem en ontneem je veel creatieven het perspectief op de toekomst. Er valt nog veel meer te repareren dan zorgpremie alleen.

Koopkrachtdaling
In het regeerakkoord kondigt het kabinet in lijn met eerdere studies en rapporten (zie eerder blog)  per 1 januari 2015 de afschaffing van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek en invoering van de winstbox aan. Dat betekent concreet dat de vaste aftrek van de winst komt te vervallen en er belasting betaald moet worden over een percentage van de winst. Dat pakt goed uit voor veel verdiende ondernemers (vanaf € 50.000,-), maar rampzalig voor ondernemers met kleinere winst. Bij een winst van € 22.000,- hoef je nu als zelfstandig ondernemer vaak vrijwel geen belasting te betalen. Dat is geen luxe maar noodzaak omdat je ook geen beroep kunt doen de sociale zekerheid (behalve de bijstand). Als je de plannen doorrekent op basis van wat we nu weten kunnen de meeste kunstenaars alleen al op grond van de belastingmaatregelen een inkomensdaling van 8% tegemoet zien zoals onderstaand rekenvoorbeeld laat zien. Macro zie je dat terug in de cijfers: het kabinet boekt volgens het regeerakkoord een structurele bezuiniging in van 500 mln. door afschaffing en versobering van de ondernemingsfaciliteiten en invoering van de winstbox.
 

Winst uit onderneming

2012

2015

(omzet – kosten –afschrijving)

22.000

22.000

1) Zelfstandigenaftrek

-7.280

0

     Startersaftrek

-2.123

0

2) MKB Winstvrijstellig (2012, 12%)

-1.512

0

3)  Verschuldigde belasting  (2012, 33,10%)

3.669

 

      Winstboxbelasting (2015, 28%)

 

 6.160

4) Algemene heffingskorting (wordt verhoogd)

-2.033

-2.193

    Arbeidskorting (wordt verhoogd)

-1.574

-2.074

Te betalen belasting

62

1.893

Inkomensdaling

 

8,2%


Deze daling staat los van de overige bezuinigen op toeslagen en subsidies. En van het verslechterende economisch klimaat waarin het toch al heel moeilijk is en nog moeilijker wordt om een boterham te kunnen blijven verdienen.

De fiscale plannen moeten nog worden uitgewerkt. In het nog te verschijnen eindrapport van de belastingcommissie Van Dijkhuizen (medio 2013) worden de ideeën verder vormgeven. Daarna zal het kabinet met wetgevingsvoorstellen moeten komen.

Stimuleren ondernemerschap is loze belofte
Samson en Rutte willen ruimte maken voor ondernemerschap. Dat schrijven ze keurig op in hun inleiding. Ook schrijft men in de kunst- en cultuurparagraaf rustig op dat het cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen gestimuleerd worden. Hoe blijft echter onduidelijk, het is niet terug te vinden in de financiële cijfers. Wat wel is terug te vinden:

• Beperken subsidies topsectoren (voor OCW concreet 2 mln. ingeboekt)
• Verlagen uitgaven ondernemingspleinen (KvK, Syntens)
• Beperking fiscale innovatieregelingen (160 mln.)

Structureel moet Economische Zaken 8,9% bezuinigen (96 mln.), Financiën 4,4% (136 mln.), Sociale Zaken 4,4% (64 mln.) en OCW 13,3% (67 mln.). In totaal moet minister Stef Blok een bezuiniging van 1,1 miljard realiseren op de Rijksdienst (de bezuinigingen op de departementen maken daar deel van uit).

Op uitvoering van het stimuleren van ondernemerschap, zoals de vorig jaar aangenomen motie om de goede elementen uit de WWIK te behouden, hoeven we dus ook niet te zeer te vertrouwen. Daar is simpelweg geen geld voor. Wel wordt de algehele arbeids-en reintegratieplicht aangescherpt en worden ontheffingen beperkt. Minder maatwerk dus. Bovendien krijgen de gemeenten (die de bijstand uitvoeren) ook fors minder geld (korting gemeentefonds 350 mln.).

Afschaffing VAR
Ondertussen zijn er ook plannen gepresenteerd om de huidige VAR-systematiek te herzien en de huidige VAR-verklaring te vervangen. Daarbij zal scherper gecontroleerd worden op ondernemerschap om schijnzelfstandigheid te bestrijden. Klinkt goed, maar dat moet je wel de mogelijkheid om in plaats van zelfstandig ondernemer te worden in loondienst te werken. En die mogelijk ontbreekt vrijwel volledig.

Tijd om in actie te komen
Conclusie: aan de ene kant wordt het ondernemerschap gestimuleerd en neemt die druk alleen maar toe. En de andere kant maken bezuinigingen en een aanhoudende economische crisis het bijna onmogelijk om het hoofd boven water te houden. Zo zet je mensen klem zonder enig perspectief te bieden. Wat past is een krachtig en passend verzet om te zorgen dat dit ondoordachte beleid wordt bijgesteld. Dat zullen we samen met elkaar moeten doen via lobby, debatten, activiteiten en zo nodig acties!

Peter van den Bunder
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 30 november 2012 / Peter van den Bunder, FNV KIEM

  @Martijn

  De MKB-winstvrijstelling wordt wel degelijk meegenomen als je de plannen (voor zover bekend) goe bekijkt. Zie de fiscale agenda van het kabinet (p.35) en het rapport commissie Van Dijkhuizen (p.85), die tellen de MKB-winstvrijstelling mee bij de ondernemersfaciliteiten.

  Over in loondienst werken als alternatief: ten eerste, waar zijn de banen dan? En daarnaast, we moeten toch niet willen dat iedereen weer in loondienst gaat werken, diversiteit in arbeidsverhoudingen is op zich juist goed. We hebben alleen wel een taak het evenwicht te bewaken zodat iedereen een fatsoenlijke boterham kan verdienen.

  Morgen debat in Arti over cultureel ondernemerschap, de discussie gaat verder!

 • woensdag 28 november 2012 / Martijn Pennekamp / http://ikwordzzper.nl

  Ik heb nergens gelezen dat de mkb winstvrijstelling ook opgaat in de winstbox. Deze wordt in 2013 zelfs verhoogd naar 14%. Stel dat die intakt blijft dan gaan de lage inkomens er zelfs op vooruit.

  Overigens moet je jezelf afvragen of je niet beter in loondients kunt gaan als je minder dan 20.000 inkomen hebt als ondernemer die meer dan 1225 uur per jaar moet maken om de zelfstandigenaftrek te krijgen. Dat is bij 1225 uur maar €16,-- per uur en bij 36 uur per week nog geen €10,-- per uur bruto........

 • maandag 19 november 2012 / FNV KIEM

  Nieuwe reactie van Peter van den Bunder FNV KIEM via de website:

  Dank voor de vele reacties.

  Een paar opmerkingen wil ik graag maken.

  8% inkomensverlies is een maand lang geen geld. Dat is veel, zeker als je alle andere zaken die de sector voor zijn kiezen krijgt er bij optelt.

  Het belastingvoordeel tov werknemers moet je niet los zien van het feit dan zzp'ers geen toegang hebben tot werknemersverzekeringen zoals de WW.

  Probleem van veel zelstandigen hangt samen met hun markpositie. Daarin moet nog veel verbeterd worden.

  Zelfstandigen zijn inderdaad vaak matig georganiseerd. Tip: wordt lid van de vakbond!

  Zelfstandigen worden stelselmatig niet meegenomen in de inkomensplaatjes. Dat moet veranderen.

  Hoe verder?
  Op 1 december komt er een debat van FNV KIEM ism de BBK en Kunsten'92 om het probleem beter op de kaart te zetten. Het begint met aandacht. Info volgt.

  Wat is er bereikt?
  Het CDA stelde deze een motie voor om de gevolgen van het Regeerakkoord voor zzp'ers in kaart te brengen. Die motie is aangehouden nadat staatssecretaris Weekers een toezegging aan de Tweede Kamer deed om met een goede brief en goede studie van de winstbox te komen. Daar ligt de kans voor een goede gezamenlijke lobby.

 • zondag 18 november 2012 / nelleke nieuwboer

  Goed dat er een vinger aan de pols is. Het betreft een grote groep , die een unieke kwaliteit in onze samenleving brengt. Veel vrouwen ook!
  We willen niet terug in de baantjes die onze kwaliteiten tot een soort ondersteuning van de meer mannelijke zakelijke drijfkracht maken.
  En er zijn natuurlijk ook veel mannen in werkzaam die bijzondere producten maken en thuis een mooie bijdrage leveren.
  Omdat er héel veel extra geld voor wetenschappelijk onderzoek is vrij gemaakt om onze "kenniseconomie"te stimuleren is het belangrijk dat we onze creatieve en bewustzijns-economie ook blijven behoeden, anders worden we een echt koud-kikkerland.

 • zaterdag 17 november 2012 / Sanne

  Wanneer gaan we nou eens staken? Ik ben niet voor niets lid geworden!

 • zaterdag 17 november 2012 / Marinus Links

  Schandalige uitpersing van de kleine Zzp-er. Inderdaad, deze maatregelen zouden fataal zijn. Daarnaast komt ook mijn oorspronkelijke Aow niet over 5 jaar, maar ik moet nog een jaar langer proberen te overleven.
  Naar de bijstand gaan is jezelf dubbel naar de armoede brengen omdat je je spaargeld kwijt bent. Als je als ondernemer een oudedagreserve hebt opgebouwd of een lijfrente, moet je die eerst vervroegd laten uitbetalen voor je bijstand kunt krijgen. Dit betekent dat je een enorme boete aan de bank of verzekeringsmaatschappij betaalt, vervolgens in de hoogste belastingschaal wordt aangeslagen en dan een bedrag overhoud van b.v. 20% van de door jou betaalde premies. Jarenlang betaald. Na aftrek van het "vermogen" , zo E 5000,- mag je houden, moet je eerst alles souperen volgens de bijstandnorm. In praktijk kan dat al na 3 of 4 maanden zijn.
  Weg eigengespaard geld en je aanvulling later op je Aow. Jarenlang sparen en ondernemen wordt je in een keer afgepakt!
  Mensen met een bedrijfspensioen of ambtenarenpensioen kan dit niet overkomen want die pensioenen kunnen wettelijk niet voortijdig liquide worden gemaakt. Bij de zelfstandigen wel.
  Ik heb mijn conservatoriumopleiding zelf betaald zonder jarenlange studiebeurs en ben 35 jaar in het vak werkzaam. Nog steeds kan ik mijzelf zelfstandig en minimaal handhaven maar dit is schandalig en fataal. Dan gebruik ik maar eens het grote woord.

 • vrijdag 16 november 2012 / Robbert

  @gijsbert en @fnv

  Je hebt wel een punt, maar als je weinig belasting betaald heb je meestal ook weinig, dus is het niet onterecht.

  Helaas is het fnv rekenvoorbeeld niet volledig. Immers, de meeste zelfstandigen zijn geen starters meer en krijgen dus ook geen startersaftrek. Als je hier mee rekening houdt, betaal je nu dus 765 euro belasting en geen 62. (=33,1% * 2123 = 703 meer)

  ALS STARTEND ONDERNEMER (DE EERSTE 3 JAAR) GA JE ER 8,3 PROCENT OP ACHTERUIT, ALS ONDERNEMER IS DE DALING 3,2 %.

  Het ontmoedigen van het starten van een culturele onderneming blijft echt stom. Door de grote bezuinigingen op cultuur verliezen veel mensen hun baan. Juist nu biedt het perspectief van projectmatige werk als zelfstandige, gecombineerd met het inzetten van kennis en vaardigheden op een ander vakgebied, een nieuwe kans. Dat wordt zo wel een beetje de grond ingeboord.


  Overigens is dit gebaseerd op de prive winst. Je kan ook kijken naar een bijdrage aan de maatschappelijke winst. Wat dat betreft is het effect van zelfstandigen creatieven flink groter. Zeker als je bedenkt dat er vaak onder kostprijs wordt gewerkt. En het is vaak deze bijdrage die de wereld bijzonder houdt.

 • vrijdag 16 november 2012 / Door

  En dan wordt de verhoogde werkgeversbijdrage ZVW nog buiten beschouwing gelaten ...

 • vrijdag 16 november 2012 / Peter van den Bunder FNV KIEM

  Een paar opmerkingen wil ik graag maken.
   
  8% inkomensverlies is een maand lang geen geld. Dat is veel, zeker als je alle andere zaken die de sector voor zijn kiezen krijgt er bij optelt.
   
  Het belastingvoordeel tov werknemers moet je niet los zien van het feit dan zzp'ers geen toegang hebben tot werknemersverzekeringen zoals de WW.
   
  Zelfstandigen zijn inderdaad vaak matig georganiseerd. Tip: wordt lid van de vakbond!
   
  Zelfstandigen worden stelselmatig niet meegenomen in de inkomensplaatjes. Dat moet veranderen.
   
  Hoe verder?
  Op 1 december komt er een debat van FNV KIEM ism de BBK en Kunsten'92 om het probleem beter op de kaart te zetten. Het begint met aandacht. Info volgt.
   
  Wat is er bereikt?
  Het CDA stelde deze een motie voor om de gevolgen van het Regeerakkoord voor zzp'ers in kaart te brengen. Die motie is aangehouden nadat staatssecretaris Weekers een toezegging aan de Tweede Kamer deed om met een goede brief en goede studie van de winstbox te komen. Daar ligt de kans voor een goede gezamenlijke lobby.

 • vrijdag 16 november 2012 / Johan

  Er wordt met cijfers gespeeld door in de oude situatie de startersaftrek mee te nemen. Die geldt echter maar voor de eerste drie jaar, dus in de oude situatie gaat iemand na drie jaar 33% van 2123 euro extra belasting betalen. Dat is 700 euro en daarmee wordt het verschil met de nieuwe situatie geen 1893, maar 1193. Dat is 5,4% en daarmee nog steeds niet leuk, maar dat duwt iemand niet de armoede in en is bovendien vergelijkbaar met wat een aantal andere groepen er op achteruit gaan. Groepen, die het net zo min breed hebben.

 • donderdag 15 november 2012 / gijsbert raadgever

  Ik heb met enige verbazing gekeken naar het rekenvoorbeeld.

  Als je op een winst van 22.000 euro een belasting betaalt van 1893 euro is dat 8,6 %. In de oude situatie was de belasting minder dan 0,3%

  Met die krap 9% aan belasting betaal je nog een stuk minder dan jan modaal.
  Ik vraag me af waarmee FNV Kiem de straat op wil.

 • donderdag 15 november 2012 / Wendelien Voogd

  Welke partij komt nou eigenlijk op voor deze zzp-ers? Ik kom er niet uit.

 • woensdag 14 november 2012 / Jody

  Er komt ook nog een stapelend effect bij kijken. Aangezien je belastbaar inkomen met zeker €8000 omhoog gaat geld dus voor de mensen die huurtoeslag kregen dat dit ook ophoud en als je nog een studieschuld hebt ga je ook in een klap veel meer betalen (€100 a €150 extra per maand), aangezien deze beide berekend worden aan de hand van het belastbaar inkomen.

  En voor mensen met kinderen gaat de kinderopvangtoeslag met ongeveer €100 per maand omlaag en heb je kans dat het kindgebonden budget ook vervalt ( 80 per maand). M.a.w. als ZZPer wordt je aan alle kanten gepakt.

 • woensdag 14 november 2012 / Maja Miklic

  dat kan niet waar zijn...
  wat doen we hieraan?

 • woensdag 14 november 2012 / T.H.Bakker

  Zwart werken! Onder de radar gaan!! Burgerlijke ongehoorzaamheid!!! Schijt aan deze neoliberale cultuurbarbaren, die alleen nog maar belastinggelden doorsluizen naar de rijken die geen zier geven om publieke voorziening.

 • dinsdag 13 november 2012 / ine

  Is het een idee dat de vakbond dit namens ons aan de grote klok hangt? Ik ben al best lang lid. Zou ik wel fijn vinden.

 • dinsdag 13 november 2012 / Robbert

  Dan ga ik mooi niet meer dan 15239,28 euro winst maken.


  (15239,28 * 0,28) - 2193 - 2074 = 0

 • dinsdag 13 november 2012 / c.mooij

  Beste Peter,

  ik verwacht van FNV dat ze goede informatie verstrekt en niet gelijk met grote woorden etc. gaat smijten. (Bijv. -8,2% brengt je niet gelijk in de armoede.) Het is goed om de discrepanties aan het licht te brengen, maar laten we niet telegraaf taal gaan praten. Goeie lobby is gewenst, maar het geschreeuw e het ongenuanceerde heeft al laten zien dat dat niet helpt.

  Dus FNV wat is jullie tegenplan? Waarmee overtuigen we en verdwijnen de door het kabinet over het hoofd geziene stapeleffecten.

  Ik ben benieuwd.

 • dinsdag 13 november 2012 / Siebe Janssen

  ben erg benieuwd naar dit artikel maar jullie site is al de hele middag down!

 • zondag 11 november 2012 / info@hardopkijken.nl

  De kleine zelfstandige culturele ondernemer is vaak zo druk bezet met het bij elkaar verdienen van een bescheiden inkomen dat ze ook geen tijd hebben voor politieke lobby of massale acties. Ze hebben zich bovendien niet verenigd. We zijn dus een makkelijke prooi.

 • vrijdag 09 november 2012 / Peter Berlijn

  Reactief is nu ons motto

 • vrijdag 09 november 2012 / Jacoline van Duijvenbode

  Au

 • vrijdag 09 november 2012 / Hein

  Kern zit hem als je het mij vraagt in het VAR verhaal. Een boel ZZPers zijn geen ZZPer maar "lijden" aan noodgedwongen verkapt loondienst verband. Met te lage uurlonen / projectprijzen en geen recht op sociale verzekeringen. Er zijn een aantal oorzaken: 1. Opdrachtgevers nemen (on)bewust of noodgedwongen hun verantwoordelijkheden t.a.v. de hoogte van de vergoeding niet. 2. Er is geen economische basis voor de werkzaamheden die een ondernemer/kunstenaar nu eenmaal wil maken vanuit de drive om te maken. Waarmee je de discussie rondom subsidiering in duikt.

  Staat overigens los van dat het voor starters niet echt aantrekkelijk gemaakt wordt om als ZZPer te gaan werken. Terwijl de huidige arbeidsmarkt schreeuwt om dit soort "dienstverbanden".

  Syntens en de KvK afschaffen lijkt me dan wel weer een goede bezuiniging i.m.o. voegt niets toe.

 • vrijdag 09 november 2012 / Ida Does

  daar word je niet vrolijk van

 
      __  __  _ _   _____   _____   ___  
 ____   \ \\/ // | \| || | ___||  / ___//  / _ \\ 
 |  \\  \ ` //  | ' || | ||__   \___ \\ / //\ \\ 
 | [] ||   | ||  | . || | ||__   /  // | ___ ||
 | __//   |_||  |_|\_|| |_____|| /____// |_|| |_||
 |_|`-`   `-`'  `-` -`  `-----` `-----`  `-`  `-` 
 `-`