/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Vutters en vroeggepensioneerden in de knel

donderdag 12 juli 2012 / Redactie / 17 reacties

De overheid verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes van één tot drie maanden naar 67 jaar in 2023.

Dit ziet er als volgt uit:

Jaar AOW-leeftijd Geboren
2013 65 jaar en 1 maand Na 31-12-1947 en voor 1-12-1948
 
2014 65 jaar en 2 maanden              Na 30-11-1948 en voor 1-11-1949
 
2015 65 jaar en 3 maanden  Na 31-10-1949 en voor 1-10-1950
 
2016 65 jaar en 5 maanden    Na 30-9-1950 en voor 1-8-1951
 
2017 65 jaar en 7 maanden  Na 31-7-1951 en voor 1-6-1952
 
2018 65 jaar en 9 maanden  Na 31-5-1952 en voor 1-4-1953
 
2019 66 jaar   Na 31-3-1953 en voor 1-1-1954
 
2020 66 jaar en 3 maanden  Na 31-12-1953 en voor 1-10-1954
 
2021 66 jaar en 6 maanden    Na 30-9-1954 en voor 1-7-1955
 
2022 66 jaar en 9 maanden  Na 30-6-1955 en voor 1-4-1956
 
2023 67 jaar Na 31-3-1956 en voor 1-1-1957

 


VUT of prepensioen
Het kabinet laat zich echter niets gelegen aan het feit dat er momenteel nog veel mensen zijn die een VUT of prepensioen ontvangen. Zij hebben geen arbeidsrelatie meer met een werkgever en kunnen dus niet langer doorwerken. Door het ophogen van de AOW-leeftijd is de kans groot dat zij vanaf het moment dat zij 65 jaar worden, de leeftijd waarop de VUT of het prepensioen stopt, alleen een aanvullend pensioen ontvangen en geen AOW.

Hiaten
Towers en Watson schrijft op hun site dat bij reeds ingegane tijdelijke pensioenen (die nog gebaseerd zijn op de huidige kaders) een hiaat kan optreden omdat deze zijn gebaseerd op een einddatum van 65 jaar. Het is aan sociale partners en/of pensioenuitvoerders om al dan niet afspraken te maken over het opvullen van dergelijke hiaten. De Telegraaf schrijft vervolgens dat volgens Kamp er bewust voor gekozen is om in de eerste jaren de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen. Hij denkt dat de meesten het missen van een maand of drie aan pensioen wel kunnen opvangen, bijvoorbeeld met spaargeld of door de uitkering van hun pensioenfonds naar voren te halen. Volgens de minister is het inkomensgat voor een alleenstaande ook te dichten met een deeltijdbaantje van vier uur per week vanaf volgend jaar.

Onvoldoende geld
Vooral onder ouderen die al met vervroegd pensioen zijn, worden problemen verwacht. Ze moeten een beroep doen op de voorschotregeling in de AOW. Tussen 2013-2015 worden naar schatting jaarlijks 60.000 tot 80.000 mensen in VUT- of prepensioenregelingen geconfronteerd met de hogere AOW-leeftijd. Van hen zullen volgens Kamp 5000 personen onvoldoende geld hebben om een latere AOW-uitkering zelf op te vangen.

Ongehoord
Het is ongehoord dat de politiek de rekening van een wetswijziging, wederom zonder overgangsmaatregel, legt bij een groep die geen enkele mogelijkheid heeft om het verlies te compenseren anders dan zelf voor de financiering op te draaien. Hoe houdt men dan nog vertrouwen in de politiek als iedere keer tijdens de wedstrijd de spelregels worden veranderd?

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • woensdag 17 oktober 2012 / s.djkstra

  Dat het zo oorverdovend stil is wel te begrijpen.
  Iedereen is bang voor zijn baan en dat is op de werkvloer
  erg slecht voor de vrijheid van meningsuiting.
  Daar komt nog bij dat door de hoge lasten er veel twee verdieners
  zijn waardoor men nog kwetsbaarder wordt natuurlijk
  Veel mensen zitten door de sterk dalende huizenprijzen hierdoor
  letterlijk gegijzeld in hun hypotheek.
  De theorie en praktijk van het regeringsbeleid klopt ook voor
  geen meter. Denkt men nu echt dat je het tot 67 jaar kan volhouden in ploegendiensten en produktiewerk?
  Daarom is het ontzettend jammer dat er juist nu zo soft oppositie wordt gevoerd door de vakbonden.


 • maandag 01 oktober 2012 / andre roest

  Schandalig dat de PVDA instemt met de beroving van de 75000 Vutters die hun AOW in 2015 zien verschuiven naar 66 jaar en dus een jaarinkomen aan AOW gaan missen!!! (hoezo 2%?)
  En het meest schrijnend dat nota bene de vakbeweging GEMATIGD OPTIMISTISCH IS over de beleidsplannen.
  Dat mogen ze dan die 75000 vutters uit gaan leggen die dit treft (voor de 5000 van Kamp is er een overgangsmaatregel!)

 • maandag 01 oktober 2012 / andre roest

  Wat vreselijk dat nota bene de PVDA ons zoiets aandoet!
  In 2015 de AOW naar 66 zodat de Vutters een jaar lang met een gehalveerde uitkering komen te zitten!
  Compensatie alleen voor 5000 Vutters en de overige 75000 in de kou gezet!
  EN HET MEEST ERGE DE VAKBEWEGING IS GEMATIGD OPTIMISTISCH dus daar hoeven we dan ook niets van te verwachten!

 • maandag 01 oktober 2012 / andre roest

  Mensen,

  Nu heeft zelfs de PVDA onze belangen verkwanselt en is zondermeer accoord gegaan met een verdere verlating van de AOW.
  Er komt een overgamgsmaatregel met een beperkt budget dus de 5000 vutters waar kamp het overhad worden wellicht gespaard.
  Jammer voor de overige 75000 ! die helaas hun spaargeld moeten opeten omdat ze in het verleden zuinig zijn geweest en dus in 2015 geconfronteerd worden met een jaar? geen uitkering uit de AOW of zoals waar ik voor gekozen heb een gehlaveerd PME pensioen op mijn 65ste zonder aanvulling van de AOW.
  En het meest schrijnende bericht: SE VAKBONDEN ZIJN GEMATIGD OPTIMISTISCH DOOR DIT ACCOORD ????? dat mogen ze dan dat leger Vutters gaan uitleggen!!!

 • vrijdag 20 juli 2012 / Marijke Stegen

  Het onderliggende probleem is nog veel groter. Het gaat niet alleen om Vutters en mensen met prépensioen (waar alle werkenden nog gemiddeld 80 euro per maand aan moeten meebetalen)die in de problemen komen. Er is nog een heel legioen 60+ aan het werk. Wat als die ontslagen wordt in deze economisch zware tijden? Die krijgen straks max een half tot een jaar -al naar gelang de lengte van hun huidig dienstverband- een www-uitkering die ingezet moet worden voor reïntegratie(!)en daarna mogen ze het zelf uitzoeken. Probleem is dat het hier alleen over bezuinigingen gaat en er geen onderliggend plan ligt om mensen aan het werk te krijgen of te houden. Het seniorenbeleid is een wassen neus. Geen enkel bedrijf is geïnteresseerd in het aannemen van mensen vanaf 55.Sterker nog, vanaf 45 is het al heel moeilijk om een nieuwe baan te krijgen. Dat is de realiteit. Hoe gaan we in Nederland dit dossier aanpakken. Hoe houden we zoveel mogelijk mensen aan het werk én hoe kunnen we tegelijkertijd de boel betaalbaar houden nu en in de toekomst voor jong én oud! De vakbonden kunnen hierin een belangrijke rol spelen, maar dan moeten ze wel aan de slag (en geen intern geneuzel meer) en een geloofwaardige partner in het proces worden. Genoeg werk aan de winkel dus. En ja, we zullen moeten geven en nemen. Dat is een punt dat zeker is. Ook als je zoals ik al 42,5 jaar werkt en straks pas na 47,2 jaar met pensioen mag!

 • vrijdag 20 juli 2012 / ndanens

  Een jaar of 35 / 40 geleden hadden we , als iets dergelijks gebeurde , massa demonstraties gehad, het is nu oorverdovend stil. Te druk met interne problemen........

 • vrijdag 20 juli 2012 / jdrooij

  lekker voor al die mensen in de grafiche sector die al 30 of 40 jaren in de ploegen lopen en elke dag staan te buffelen (en ploegen)
  het ouder belied van het cao stelt ook al niks meer voor dus als ik in mijn persoon (02-1956)met 40diestjaren tot 66 en negen maanden moet werkrn zet mijn baas en kist buiten waar dan in kan gaan liggen da n ben ook geen last meer voor de MAATSCHAPPIJ
  het is toch niet de bedoeling dat je op 65 nog nacht diensten moet lopen ONGELOOFIJK wat nou zware beroepen!!!!!!!!!

 • donderdag 19 juli 2012 / Paul Vedder

  Natuurlijk moeten de groepen die zich het minst kunnen verweren, eronder lijden. Ook dat is politiek. Mannetje Pechtold van D66 heeft zich al heel lang, geen warm voorstander getoond van het handhaven van ouderenbelangen. Groen Links hoopt vooral egoistische jongeren aan te trekken. Rutte als slaafse navolger van de Amerikaanse afbraak van zorg en welzijn. En dan de Christenunie, via het kindermisbruik, de geschiedenis van de Borgia's en noem maar op, weten we dat dat helemaal niets voorstelt. Discutabel dus..! Kortom Nederland als voortrekker van het morele verval. Een graaicultuur bij de geprivatiseerde instellingen die achteraf wordt afgedaan als kostenstijging door de vergrijzing en noem maar op. Misschien had Rick Santorum toch wel gelijk toen hij beweerde dat Nederlandse ouderen het land gingen ontvluchten omdat ze bang waren voor een land dat ouder worden ziet als een ballast en als een slechte e zaak. Jarenlang hebben we gewerkt zonder vakantie te houden en in onze vrije tijd, als we konden ons huisje opgeknapt. Nu heet dat in de bewoordingen van bijvoorbeeld Mei Li Vos, (PVDA) dat de babyboomers er met het geld vandoor gaan. Ik heb het allemaal zien aankomen. En wat doe je dan: juist: Verhuizen naar Duitsland. Vergeleken bij het immorele moeras dat ze Nederland noemen, is het een oase van beschaving.

 • donderdag 19 juli 2012 / Brutes

  Dit is echt triest , hopelijk komen de bonden nu eens eindelijk in actie na 34 jaar lid wil ik ook eens positief resultaat zien ,altijd maar inleveren en dan ook nog willen de werkgevers ons er uit gooien voor een appel en een ei als zij de kans voor krijgen voor goedkope Polen sorry , let wel is geen discriminatie ! Maar t wordt er niet beter op Van af mijn 18 de gewerkt in 2. /. 3 ploegen persoonlijk zie ik t niet zitten tot de 67 ste werken heb altijd gewerkt en nog steeds altijd belasting betaald voor generatie voor mij maar wie werkt er voor mij ?? Tell Me

 • zondag 15 juli 2012 / rob jansen

  Het is inderdaad ongehoord dat de politiek de rekening van een wetswijziging, wederom zonder overgangsmaatregel, legt bij een groep die geen enkele mogelijkheid heeft om het verlies te compenseren anders dan zelf voor de financiering op te draaien. naar mijn mening dient FNV in Beweging een rechtszaak tegen de overheid te starten. Ben zeer benieuwd naar de mening van de rechter.

 • vrijdag 13 juli 2012 / Claudius

  Vutters hebben bijna zonder uitzondering gespaard voor de periode die zij eerder met pensioen konden gaan. Door de mensen die nu al van de Vut gebruik maken deze wetgeving op te leggen, kan met recht gesproken worden van diefstal! Zeker als je ook nog bedenkt dat het kabinet Rutte de ingangsdatum van de AOW heeft veranderd van de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt, naar de dag van je verjaardag (als je toevallig achterin de maand jarig bent, verlies je dus nog een extra maand inkomsten!).
  Als de Kunduz partijen na de verkiezingen aan de macht komen, kunnen we met recht spreken van 'Roverheid'.
  Ik ben benieuwd of er nog iemand naar het Europees Hof gaat om de Kunduz WAO wetgeving aan te vechten.

 • vrijdag 13 juli 2012 / Pepijn ten Kate

  Geachte S.T. Brusche,

  Op dit moment hebben alle pensioenfondsen in Nederland de eerste van de maand waarop iemand 65 jaar wordt als ingangsdatum van het aanvullend ouderdomspensioen in hun reglementen staan. U kunt er vanuit gaan dat de pensioenfondsen dit op korte termijn zullen gaan aanpassen aan de nieuwe AOW regelgeving. Met andere woorden de pensioengerechtigde data zullen opschuiven conform is afgesproken in de nieuwe regelgeving rond de AOW (zie lijstje hierboven). In 2020 is de pensioengerechtigde leeftijd het moment dat iemand 66 jaar en drie maanden is.

  Met vriendelijke groet,
  Pepijn ten Kate

 • vrijdag 13 juli 2012 / F.Kok

  wat gaan de bonden hier aan doen.

 • donderdag 12 juli 2012 / Gerrit van Nijendaal

  men weet toch dat deze partijen zich nergens van aantrekken

 • donderdag 12 juli 2012 / S.T.Brusche

  We hebben een akkoord gesloten tussen werkgevers en werknemer.
  Dus het pensioenfonds betaald je pensioen wel uit als je 65 jaar ben,
  en gaat pas in 2020 naar 66 jaar
  Begrijp ik dat goed!

  Wat het Kunduz akkoord betreft is ongehoord om dit er voor de verkiezing even door te jagen.
  Als het om bankbestuders of salaris van bestuurders gaat duur het jaaaaaren.

 • donderdag 12 juli 2012 / Daniel McLion

  Had al 20 jaar geleden met 1 maand per jaar moeten opschuiven! En tegelijk hadden mensen die door wilden werken ook de gelegenheid moeten krijgen. Mensen als Prof. dr. Smallhout en vele anderen MOESTEN met pensioen en liever nog met de VUT. Smallhout was destijds behalve een hoog intelligent ook een breed ziende. Inmiddels het orakel van de Telegraaf verworden als er iets van een linkse kerk te melden valt waar de honden geen brood van lusten. Ik noem Smallhout als "sprekend" voorbeeld, als metamofoor voor progressief denkenden die zich rabiaat keerden tegen alles wat uit progressieve hoek kwam. Nog bekender is Pim Fortuyn. Er waren helemaal geen puinhopen van paars, maar het sloeg wel aan ook al had niemand het boekje gelezen. Behalve mensen als ik die wèl willen weten wáárover het gaat dan. Ik volg nog steeds de FNV maar in 97 heb ik na 25 jaar mijn lidmaatschap opgezegd. De hoofdreden was dat zogenaamde "verworven recht" terwijl iedereen die kan nadenken en narekenen al 20 jaar kon weten dat de vergrijzing geen rechts propaganda verhaal maar de reële nuchtere werkelijkheid was en dus nog steeds is! Ik hoop van ganse harte dat die jongelui van G500 niet alleen de VVD, CDA en PvdA gaan bewerken maar zeker ook de vakbonden die zo democratisch zijn als de toenmalige DDR.

 • donderdag 12 juli 2012 / Gerrit van Nijendaal

  ik hoop dat een nieuw kabinetr er nog wat aan doen kan

 
 ______   ______  _  _  _  _       _  _  
|   \\ /_  _// | || | || | || | ||   ___  | || | || 
| -- //  -| ||- | || | || | || | ||  /  || | || | || 
| -- \\  _| ||_ | \\_/ || | \\_/ ||  | [] || | \\_/ || 
|______// /_____// \____//  \____//   \__ || \____// 
`------`  `-----`  `---`   `---`    -|_||  `---`  
                       `-`