/ Kiem Nieuws

RSS

Minister Kamp moet doorpakken met uitwerking pensioenakkoord

donderdag 31 mei 2012 / Redactie / geen reacties

Minister Kamp is in de nieuwe spelregels voor toezicht op pensioenfondsen onduidelijk over hoe hij de overstap van het oude naar het nieuwe pensioencontract gaat vormgeven.

Dat zegt de FNV over het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). De vakcentrale vindt dat de minister ‘het invaren’ van opgebouwde pensioenrechten veel beter had kunnen regelen in de Pensioenwet.

Nieuwe pensioencontract beter 
FNV-vicevoorzitter en eerste pensioenonderhandelaar Peter Gortzak: ‘Ik ben blij dat CPB-berekeningen laten zien dat het nieuwe pensioencontract - conform het pensioenakkoord - voor iedereen beter uitpakt dan het huidige pensioencontract: de lusten en de lasten zijn eerlijker en beter verdeeld over jong en oud. Dat geldt zowel voor de zekerheid als voor de hoogte van je pensioen. Dit is precies wat de FNV steeds heeft betoogd en beloofd: een generatieproof pensioenstelsel.’

Invaren
Om zo’n generatiebestendig pensioenstelsel te realiseren, moet door pensioenfondsen wel naar het nieuwe pensioencontract kunnen worden overgestapt. Dat betekent dat de regels van het nieuwe pensioencontract ook gaan gelden voor de reeds opgebouwde rechten, het zogenoemde invaren van bestaande aanspraken.

Zowel het juridisch onderzoek als het CPB-onderzoek, die beide in opdracht van de  minister zijn uitgevoerd, laten zien dat collectief invaren goed mogelijk is. De FNV vindt echter dat de minister het invaren van opgebouwde pensioenrechten veel beter kan regelen in de Pensioenwet.

De vakcentrale is het met de minister eens dat het beter is om al opgebouwde pensioenrechten onder het nieuwe contract te laten vallen. Voortzetting van het huidige pensioencontract onder het nieuwe FTK behoort ook tot de mogelijkheden, maar betekent wel een (noodzakelijke) verscherping van de financiële toezichteisen. 
 
De FNV roept de minister op om de door hem aangekondigde richtlijn aan te grijpen om het collectief invaren van opgebouwde pensioenrechten met zo min mogelijk risico’s voor pensioenfondsen mogelijk te maken.

Nieuwe pensioencontracten per 1 januari 2014
Vanwege de precaire situatie waarin de meeste pensioenfondsen zich bevinden, is het van groot  belang dat het tijdschema van invoering van de nieuwe pensioencontracten per 1 januari 2014 wordt gehaald én dat de periode tot januari 2014 zonder verdere kleerscheuren kan verlopen.

Deze beoordeling laat de kritiek van de FNV over de gevolgen van het Kunduz-akkoord voor het pensioenakkoord onverlet.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
      __  __ __  __  __  __  _____   _____  
 ____   \ \\/ // \ \\ / // \ \\/ // / ___|| | ___|| 
 |  \\  \ ` //  \ \/ //  \ ` // | // __  | ||__  
 | [] ||   | ||   \ //   | ||  | \\_\ || | ||__  
 | __//   |_||   \//    |_||  \____//  |_____|| 
 |_|`-`   `-`'    `    `-`'   `---`  `-----` 
 `-`