/ Kiem Nieuws

RSS

Handen af van de cao

donderdag 01 december 2011 / Redactie / geen reacties

De FNV is tegen de inmenging in cao’s die minister Kamp voorstelt.

Volgens een brief aan de Tweede Kamer wil de minister voortaan aan cao-partijen kunnen opleggen dat ze een actieplan voor een bepaald onderwerp moeten opnemen in hun cao-afspraken. Doen ze dat niet, dan wordt de cao niet algemeen verbindend verklaard (AVV) voor de hele sector. 

Inconsequent
Catelene Passchier, cao-coördinator van de FNV: “Ik vind de brief nogal inconsequent. Eerst legt de minister heel goed uit waarom algemeen verbonden verklaren belangrijk is. En vervolgens wil hij toch gaan sturen door allerlei voorwaarden op te leggen.”

Onnodig onrust
Ander punt waar de FNV zich aan stoort is het opnieuw aanscherpen van het Toetsingskader AVV. Daarin ligt nu al vast wanneer bedrijven ontheffing kunnen krijgen voor cao-afspraken over bijvoorbeeld loon of zelfs de hele cao, als de bedrijfssituatie daar aanleiding voor geeft.

Catelene Passchier: “Dat toetsingskader is pas in 2007 bijgesteld en werkt naar ieders tevredenheid. Het geeft geen pas om in de huidige precaire economische situatie onnodige onrust te zaaien onder werknemers en werkgevers door weer met nieuwe regeltjes te komen.”

AVV voorkomt oneerlijke concurrentie
Algemeen verbindend verklaren van cao’s betekent dat een cao geldt voor alle bedrijven in een sector, ook al heeft een bedrijf niet getekend. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op lonen en andere arbeidsvoorwaarden en zorgt ervoor dat iedereen meebetaalt aan bijvoorbeeld scholing. Dit is vooral belangrijk in sectoren met kleinere bedrijven.

Nederland telt op dit moment circa 900 cao’s, 600 ondernemingscao’s en 300 sectorcao’s. Van die laatste wordt ongeveer de helft algemeen verbindend verklaard.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____  _  _  __  _  __  __  _____   ___  
 / ____|| | || | || | || | || \ \\/ // / ____||  / _ \\ 
/ //---`' | || | || | '--' ||  \ ` // / //---`' / //\ \\ 
\ \\___  | \\_/ || | .--. ||  | ||  \ \\___  | ___ ||
 \_____|| \____// |_|| |_||  |_||  \_____|| |_|| |_||
 `----`  `---`  `-` `-`   `-`'   `----` `-`  `-`