/ Kiem Nieuws

RSS

Het Nieuwe Werken: afspraken over vrijheid en verantwoordelijkheid

dinsdag 08 november 2011 / Redactie / geen reacties

De Week van Het Nieuwe Werken is weer aangebroken. Vanaf 7 tot en met 13 november wordt extra aandacht gevraagd voor thuiswerken, telewerken en flexibele arbeidstijden. De organisatie ligt in handen van een coalitie van bedrijven, vakbonden, overheid en initiatiefnemers Natuur & Milieu en Platform Slim Werken Slim Reizen. 
 
Voordelen
Het Nieuwe Werken biedt veel voordelen. Werknemers vinden een betere balans tussen werk en privé. De helft van de Nederlanders die flexibel werken, is hierdoor gelukkiger geworden. Het Nieuwe Werken leidt tot meer gevoel van vrijheid (74 procent) en meer tijd voor zichzelf (41 procent) (TNS NIPO, 2010). Het Nieuwe Werken leidt ook tot minder auto's in de spits, minder files en minder CO2-uitstoot.

Het Nieuwe Werken is ook voordelig voor bedrijven. Zij zien de productiviteit en efficiency stijgen, de kosten voor kantoorruimte teruglopen en weten tevreden werknemers aan zich te binden.

Werknemers kiezen zelf
Volgens projectleider Karlien Haak van Kenniscentrum Werk & Vervoer (een initiatief van FNV, CNV en MHP) wordt Het Nieuwe Werken vaak geassocieerd met kenniswerkers. ‘Maar het gaat om werken uit vertrouwen. Zelf bedenken hoe, waar en wanneer je je werk het beste kunt doen. Voor een beleidsmedewerker of een secretaresse kan het dan over thuiswerken gaan. Voor iemand in een ploegendienst ook over invloed op je rooster.’

Het is belangrijk dat Het Nieuwe Werken niet van bovenaf wordt opgedrongen aan werknemers, maar dat werknemers er zelf voor kunnen kiezen. Het Nieuwe Werken gaat tenslotte over meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Aandachtspunten
Tussen medewerkers en leidinggevenden moeten echter wel goede afspraken gemaakt worden. En die gaan verder dan alleen de inhoud van het werk, de arbeidsuren en de inrichting van een werkplek. Het Nieuwe Werken kan zorgen voor prestatiedruk en vereenzaming. Meer vrijheid over werktijden en meer verantwoordelijkheid kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Tijdens het seminar ‘Werken 2.0’ over nieuwe arbeidsvoorwaarden en vormen van arbeidsrecht van Stichting Instituut GAK en de Universiteit Utrecht, sprak FNV-jurist Rik van Steenbergen over de voor- en nadelen van flexibiliteit.

Hij benadrukt dat wanneer er een minder duidelijke scheiding is tussen werk en privé, het ook minder duidelijk is wanneer het tijd is om te werken en wanneer het tijd is voor herstel (ontspanning en rust). Veel mensen verlengen hun arbeidsdag door ’s avonds ook met werk bezig te zijn. Met als gevolg minder tijd voor herstel. Minder hersteltijd kan leiden tot extreme vermoeidheid, slaapproblemen en depressie. ‘Werkgevers en werknemers moeten zich goed bewust zijn van het nut van herstel tijdens en na arbeid. Voor beide partijen. Zowel voor de korte als voor de langere termijn’, aldus Van Steenbergen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      __  __  ______  _____  _____   __  __ 
 ____   \ \\/ // /_____// | ___|| | __ \\  \ \\/ // 
 |  \\  \ ` //  `____ `  | ||__  | | \ ||  \ ` // 
 | [] ||   | ||  /___//  | ||__  | |__/ ||  | ||  
 | __//   |_||  `__ `   |_____|| |_____//   |_||  
 |_|`-`   `-`'  /_//   `-----`  -----`   `-`'  
 `-`         `-`