/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Korten op de pensioenen komt naderbij!

vrijdag 28 oktober 2011 / Redactie / 1 reactie

De kranten staan er inmiddels vol van, het korten op de pensioenen staat voor de deur. Over de oorzaak van de lage dekkingsgraden worden zinnige maar ook onzinnige verhalen verteld.

Onwaarheden
Wat niet klopt (uitzonderingen daargelaten) is dat pensioenfondsen onnodige risico’s nemen, dat ze speculatief beleggen of dat ze roekeloos en onverantwoord omgaan met de ingelegde gelden. Ook wordt er soms beweerd dat pensioenfondsen geen geld meer in kas hebben of dat de ouderen nu alles leegplunderen en er straks niets meer overblijft voor de jongeren. Tot slot zijn er ook mensen die beweren dat we te maken hebben of krijgen met een soort van casinopensioen.

Dit soort uitspraken kloppen niet, zijn echt flauwekul en doen absoluut geen recht aan het beste pensioensysteem ter wereld. Het feit dat een groot aantal pensioenfondsen er momenteel slecht voorstaat, heeft een beperkt aantal belangrijke oorzaken.

Crisis
Na de Azië crisis, dot-com bubble, banken of financiële crisis en nu de schulden(landen)crisis is het weerstandsvermogen van de meeste pensioenfondsen zwaar aangetast. De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. De tijd om te herstellen wordt korter en ook de mogelijkheden om adequate maatregelen te nemen worden beperkter. Een van de maatregelen die minder blijkt te werken dan in het verleden is het verhogen van de premies. Op de huidige zeer grote vermogens die pensioenfondsen beheren wordt de invloed van de premies steeds kleiner. Hoe groter de vermogens hoe kleiner de invloed van een premieverhoging. 

Beleggingen noodzakelijk
Pensioenfondsen moeten beleggen willen wij straks een pensioen krijgen dat enigszins kan meegroeien met de welvaart. Met andere woorden zonder beleggen zeker geen indexatie. Beleggen brengt echter ook risico’s met zich mee. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat beleggingen met hoge risico’s dikwijls hogere rendementen opleveren en visa versa. Deze beleggingen zijn al dan niet op de beurs verhandelbaar maar fluctueren dagelijks en zijn mede verantwoordelijk voor de toenemende wisselingen van de dekkingsgraad. Als alle beursen naar beneden duikelen hebben pensioenfondsen daar zeker ook last van.

De afgelopen jaren hebben wij moeten constateren dat zeer veilige beleggingsproducten toch (ook hoge) risico’s met zich mee kunnen brengen. Zo blijken staatsobligaties (deze golden altijd als een van de meest veilige beleggingsproducten) niet zonder risico. Als landen hun leningen niet terugbetalen hebben de pensioenfondsen daar zeker ook veel last van omdat ze immers blijven zitten met waardeloze schuldpapieren.

Gemiddelde leeftijd stijgt
Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlander. Dat is natuurlijk ook een heel mooi bericht vooral omdat blijkt dat wij niet alleen maar ouder worden maar ook gezond ouder. Voor pensioenfondsen betekent dit, dat als de pensioengerechtigde leeftijd rond de 65 blijft, de periode waarover zij pensioen moeten betalen aan de deelnemers ook langer wordt. Dus wanneer wij ouder worden zonder dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd, kost dat pensioenfondsen veel meer geld dan was voorzien en waarvoor in feite gespaard is. Alleen al om deze reden zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen vorig jaar gedaald met rond de 8%. Op het moment dat de levensverwachting wordt gekoppeld aan de datum van het pensioen kan deze kostenverhogende factor geëlimineerd worden.

Rente van grote invloed
Een andere belangrijke oorzaak waarom de pensioenfondsen er zo slecht voorstaan is de ontwikkeling van de rente. Deze is van zeer grote invloed op de dekkingsgraad van de meest pensioenfondsen. Dit heeft te maken met hoe de toekomstige verplichtingen berekend worden. De fondsen zijn wettelijk verplicht de huidige rente als grondslag te nemen voor de berekening voor toekomstige aanspraken. Als de rente laag is dan is er op dit moment relatief veel geld nodig om te voldoen aan de toekomstige verplichtingen. Is de rente daarentegen hoog dan hoeft men op dit moment relatief weinig vermogen te hebben om aan dezelfde verplichtingen te kunnen voldoen.

Bij deze berekeningen wordt uitgegaan van de groei van het vermogen met de rentestand van het moment. Het heeft dus zeer grote invloed als de verplichtingen berekend mogen worden op basis van 2.5% of 5% rente. Met 5% heb je immers over veel jaren gerekend een veel hoger eindresultaat.

De huidige lage rente brengt met zich mee dat de pensioenfondsen in feite nu een enorm vermogen moeten aanhouden om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen. Als morgen de rente met een paar procent stijgt, blijkt dat de pensioenfondsen weer over ruim voldoende middelen beschikken.

Het is dus echt niet waar dat de fondsen geen geld meer in kas zouden hebben. Het tegendeel is het geval, de meest pensioenfondsen bulken van het geld maar dat is, gezien de extreem lage rente, niet voldoende voor de toekomstige verplichtingen conform de huidige rekenregels.

Politiek
Er ligt ook een taak voor de politiek. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil premieverhogingen voorkomen, met als argument dat dit slecht is voor de koopkrachtontwikkeling. De minister vergeet er bij te vertellen dat het kabinet als werkgever (denk aan het ABP) ook een groot belang heeft bij stabilisatie van de premie. Het kabinet heeft overigens ook belang bij een lage rente: het wordt steeds goedkoper om onze staatsschuld te (her)financieren. En bovendien heeft de politiek invloed op de rente: die wordt laag gehouden om economische groei te stimuleren.

Korten van aanspraken
Als de dekkingsgraden te lang te laag blijven (onder het niveau van rond de 105%) dan komt er een moment dat de fondsen verplicht worden om de pensioenaanspraken te gaan korten. Dat betekent voor de gepensioneerden dat zij ook daadwerkelijk maandelijks minder geld krijgen overgemaakt. Voor de huidige deelnemers en slapers betekent het dat de opgebouwde rechten zullen worden verminderd. Dit is de laatste maatregel die een pensioenfonds kan nemen om te voldoen aan haar wettelijke verplichting. Een aantal pensioenfondsen heeft al een dergelijke maatregel aangekondigd waaronder het pensioenfonds Cultuur. Een pensioenfonds kan pas een jaar na deze aankondiging ook daadwerkelijk overgaan tot het korten van de aanspraken.

De huidige economische situatie brengt de pensioenfondsen verder in de problemen en verder af van het gewenste herstel. Een korting op de pensioenrechten is daarom ook zeker niet meer uit te sluiten.

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • zondag 06 november 2011 / J.M. van Wegberg

  Beste Mensen,
  Het is verstandiger om met een mond te praten over onze pesioenen.
  Laatst hebben we een thema-avond gehad over de pesioenen deze werd
  verzorgt door iemand van GBF-pesioenen.
  Deze vertelde dat het bij de pensioenen van het GBF nog wel mee viel,maar goed is anders.Van FNV-Kiem hoort men andere geluiden.
  Laat dit oordeel over aan mensen met het meeste verstand er van, en die er het korste bij zitten.
  De mensen worden wild van alle geluiden uit alle hoeken en weten het dadelijk helemaal niet meer,wat de werkelijkheid is.
  Fnv-Kiem stem beter af met GBF-pesioenen en vertel dit aan jullie leden.
  Niet allemaal maar wat roepen!!!!

  J.v.Wegberg LId FNV-KIEM

 
 _  _  __  __  _____   _____   _ _   ___  
| \ / || \ \\/ // | __ \\  | ___|| | \| ||  / _ \\ 
| \/ ||  \ ` // | | \ || | ||__  | ' || / //\ \\ 
| . . ||  | ||  | |__/ || | ||__  | . || | ___ ||
|_|\/|_||  |_||  |_____//  |_____|| |_|\_|| |_|| |_||
`-` `-`   `-`'  -----`  `-----`  `-` -` `-`  `-`