/ Kiem Thema's

Meldpunt modelovereenkomsten KIEM

Op deze pagina vind je de Meest Gestelde Vragen en Antwoorden over het verdwijnen van de VAR en de komst van modelovereenkomsten. We zijn drukdoende om de komende weken zoveel mogelijk voorbeelden van modelcontracten op deze site te publiceren die onze leden kunnen downloaden. 


Meer informatie kun je ook terugvinden in ons dossier over het verdwijnen van de VAR, of bezoek een van onze voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld op vrijdag 27 mei in Amsterdam waar onze bestuurder Peter van den Bunder je tekst en uitleg geeft over het verdwijnen van de VAR, wat staat er in een modelovereenkomst en hoe stel je die op.


Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met onze collega's van de Helpdesk, via email of telefoon: 0900 36 854 36 (lokaal tarief). Of bezoek het meldpunt modelovereenkomsten. 


FAQ's:

1. Wanneer vervalt de VAR?
Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) in. De wet DBA regelt dat de VAR wordt geschrapt.  Voor de volledigheid: er waren officieel vier verschillende VAR-verklaringen, ze verdwijnen alle vier. In de praktijk draaide het om de VAR-wuo (winst uit onderneming). Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode.

2. Kan ik nog een VAR aanvragen?
Formeel kan dat tot 30 april, maar praktisch heeft aanvragen geen zin meer. Op  1 mei 2016 verliezen alle VAR-verklaringen hun geldigheid.

3. Was de VAR verplicht?
Nee, de VAR was niet verplicht. Maar werk je veel voor bedrijven en doe je werk dat ook door werknemers wordt gedaan, dan had je vrijwel altijd een VAR nodig om voor een opdrachtgever aan de slag te gaan.

4. Wordt het ingewikkelder?
Ja, helaas wel. Alleen als je eigenlijk toch al nooit met een VAR werkte of eigenlijk alleen voor particuliere klanten werkt maakt het weinig uit.

5. Wat verandert er in de beoordeling?
De VAR ging uit van een toets of je voor de inkomstenbelasting als ondernemer kon worden  gezien. De arbeidsrelatie tussen jou en je opdrachtgever was daarbij van ondergeschikt belang. Na het verdwijnen van de VAR wordt dit precies andersom: de arbeidsrelatie tussen jou en je opdrachtgever staat centraal, niet de vraag of je wel of geen ondernemer bent.

6. Hoe beoordeel je een arbeidsrelatie?
Er zijn drie criteria om te beoordelen of er sprake is van een dienstverband: a) loonbetaling b) persoonlijk arbeid, jij moet het werk zelf doen en c) gezag, je opdrachtgever is de baas en vertelt wat, hoe en wanneer je het werk moet doen. Voldoe je aan alle drie (abc): dan is er sprake van een (verkapt) dienstverband, voldoe je aan een van de drie niet, dan is er geen sprake van een dienstverband. Vooral het verschil tussen instructie geven (dat mag altijd) en gezag uitoefenen is in praktijk lastig.

7. Waarom vervalt de VAR?
De wet DBA is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en meer verantwoordelijkheid voor de arbeidsverhouding neer te leggen bij de opdrachtgever. De VAR bood aan opdrachtgevers vrijwaring voor belastingen en sociale premies, maar zelfstandigen niet. Zelfstandigen konden geen rechten aan een VAR ontlenen.

8. Wat gebeurt er op 1 mei 2016?
Op 1 mei 2016 begint een overgangsjaar. In dit transitiejaar wordt wel gecontroleerd door de Belastingdienst, maar nog geenboetes en naheffingen worden opgelegd. Het wordt een gewenningsjaar. Het kost tijd om aan een nieuwe manier van werken te wennen.

9. Wat gebeurt er op 1 mei 2017?
Vanaf 1 mei 2017 wordt er gecontroleerd door de Belastingdienst worden bij de opdrachtgever boetes en naheffingen opgelegd als er ten onrechte geen loonbelasting en sociale premies worden afgedragen.

10. Waarom vroegen opdrachtgevers om een VAR?
Voor werknemers moet loonbelasting worden ingehouden en moeten sociale verzekeringspremies worden afgedragen. Voor ondernemers niet. Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is soms onduidelijk. De VAR gaf zekerheid over de vraag of er loonheffing moest worden ingehouden, of dat een factuur zonder inhoudingen mocht worden uitbetaald. En de zekerheid dat er geen boetes en naheffingen zouden plaatsvinden.

11. Introductie modelovereenkomsten
Om meer zekerheid te krijgen over de loonheffing is het mogelijk met modelovereenkomsten te werken. Is een modelovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst, en wordt in de praktijk ook echt gewerkt volgens de overeenkomst, dan hoeven er geen loonheffingen te worden ingehouden en mag een factuur zonder inhoudingen worden uitbetaald.

12. Waarin verschilt een modelovereenkomst van de VAR?
Een modelovereenkomst is in de eerste plaats een contract tussen jou en je opdrachtgever, een opdrachtovereenkomst van dus. Dat is wezenlijk iets anders dan de VAR, dat was een beschikking van de overheid. Het bijzondere van een modelcontract is dat, onder voorwaarden, de fiscus er een bijzondere status aan verbindt, namelijk vrijwaring van de opdrachtgever voor de loonheffing.

13. Is het hebben van een modelcontract met m'n opdrachtgever verplicht per 1 mei 2016?
Nee, werken met een modelovereenkomst of –contract is niet verplicht. Als je opdrachtgever (en jijzelf) er van overtuigd zijn dat het werk dat je doet op basis van zelfstandigheid (zie punt beoordeling arbeidsrelatie) gedaan mag worden is de rompslomp van een modelcontract of –overeenkomst niet nodig.

14. Kan ik een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zo tekenen?
Nooit zomaar tekenen! Een modelovereenkomst is en blijft een gewoon contract waarin bepalingen staan die de verhouding tussen contractpartijen weerspiegelen. De Belastingdienst kijkt alleen naar (geel gearceerde) bepalingen die over de arbeidsrelatie gaan. Goedgekeurd door de Belastingdienst betekent niet dat álle bepalingen in het contract “redelijk” en “juist” zijn. De Belastingdienst kijkt niet naar auteursrechtenbepalingen of concurrentiebedingen. Maar jij bent daar als contractpartij wel aan gebonden als je tekent. Neem dus contact op met ons op om contracten te bespreken.

  • Na de VAR nu het transitiejaar, maak er gebruik van

    donderdag 19 mei 2016

    1 mei is geweest, de VAR is voltooid verleden tijd. Voorop: geen paniek, er is een overgangsperiode van een jaar. Blijf gewoon factureren maar benut die transitieperiode. Ook kun je gewoon een VAR b…