/ Kiem Tarievencalculator

Voor veel zelfstandigen en freelancers blijkt het lastig zijn om tot een goed tarief te komen. Wat moet je vragen per uur? Hoe verreken je je ervaring? Welke uren kan ik wel declaren en welke niet? Hoe zit het met de kosten van je computer, ziektekosten, kantoorhuur?

Om je te helpen je tarief te bepalen heeft FNV KIEM een tarievencalculator ontwikkeld. Als referentiekader is het salarisgebouw van mensen in vaste dienst genomen met de relevante cao uit uitgangspunt. Het brutoloon van de werknemer alleen is echter niet voldoende. Voor de zelfstandigen zijn daarnaast ook zaken als vakantietoeslag, werkgeverlasten en bedrijfskosten van belang. Deze worden ook in de calculator meegenomen.

Zoek in bovenstaande pdf (salaristabel) een maandsalaris dat overeenkomt met het soort werk dat je doet en jouw ervaring.

Gekozen ijkloon:
(verplicht in te vullen, 4 cijfers zonder punten of komma's)

De tarievencalculator heeft niet de bedoeling uit te komen op een gemiddeld tarief. De calculator helpt de zelfstandige of freelancer uitsluitend om individueel een tarief te kunnen berekenen. Vul de velden hieronder daarom in volgens jouw specifieke omstandigheden. Het gaat bij de overhead om de kosten per jaar.

Overhead

Autokosten

?

Afschrijvingen

?

Apparatuur

?

Reis- en verblijfskosten

?

Overige kosten
Contributie vakbond

?

Studiekosten

?

Concert/theaterbezoek

?

Reclame en representaties

?

Verzekeringen

?

Huur van een kantoor
Abonnementen, lidmaatschappen

?

Kantoorbenodigdheden

?


Jaarlijkse werkuren

Gewenste werkweken
* Niet-declareerbare uren
 

* Het gaat om de niet-declareerbare uren op jaarbasis. Declareerbare uren zijn alleen de uren die aan opdrachten besteed worden en waarvoor betaald wordt. Het aantal aan opdrachten te besteden uren vergelijk je met het aantal beschikbare uren.

Houd ruim rekening met de tijd die nodig is voor acquisitie, administratie, pr materiaal maken, vergaderingen enz. De gemiddelde verhouding voor een zelfstandige is: 60% van de uren zijn declarabel en 40% van de uren zijn niet-declarabel. Natuurlijk is hierbij verschil tussen een starter en een ervaren zp'er.