/ Kiem Splitsing FNV KIEM

De leden van FNV KIEM hebben op 11 juni 2016 besloten de vereniging te splitsen. De nieuwe FNV Kunstenbond zal bestaan uit de sectoren Beeldende Kunst, Kunsteducatie, Dans, Theater en BV Pop. Kijk voor meer informatie en hoe je lid kan worden op www.kunstenbond.nl

In FNV Media & Cultuur zullen de sectoren Grafimedia, Prepublishing, Verpakkingen, Audiovisueel en Uitgeverijen een plek krijgen. De sectoren Senioren en Uitkeringsgerechtigden zullen medio 2017 opgaan in FNV Senioren en FNV Uitkeringsgerechtigden. Voor meer informatie, cao's, nieuws uit de branche en de contactgegevens van FNV Media & Cultuur ga je naar: www.fnv.nl/mediacultuur 

Beide verenigingen zijn tot nader bericht op hetzelfde telefoonnummer en adres te vinden, te weten:

Radarweg 60 (vanaf 1 december 2016)
1043 NT Amsterdam


0900 - 36 854 36 tussen 8.30 en 17.00 uur (gebruikelijke belkosten)