/ Kiem Arbeidsvoorwaarden freelancers film en tv

De voorwaarden waaronder professionele freelance camera- en geluidsmensen werken, staan al jaren onder druk. De markt hanteert het principe: voor jou tien anderen. Het resultaat is een markt waarin steeds meer voor steeds minder moet, waardoor kwaliteit en vakmanschap onder druk komen te staan.

FNV KIEM, CNV Media en de Vereniging Crewbelangen hebben een algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor alle functiegroepen, disciplines en subsectoren waar freelancers in de audiovisuele sector werkzaam in zijn. Daarnaast kan een addendum worden gehecht voor de werkterreinen ENG en meercamera. In de handleiding staat beschreven hoe met deze leveringsvoorwaarden om te gaan.