/ Kiem Nieuws

RSS

Verlenging cao Muziekcentrum van de Omroep

donderdag 12 mei 2011 / Redactie / geen reacties

Op 1 januari 2011 is de geldigheidsduur van de cao voor Muziekcentrum van de Omroep (MCO) verstreken. Op 25 mei a.s. praat FNV KIEM met de directie over een verlenging van de cao. 

Verlengen cao
FNV KIEM realiseert zich dat het MCO op dit moment in een situatie verkeert die het overleg over de arbeidsvoorwaarden bij velen naar de achtergrond dringt. De toekomst van het MCO heeft hoe dan ook onze grote zorg en aandacht. Toch wil FNV KIEM ook graag met de directie overleggen over het verlengen van de cao, waarbij we er vanuit moeten gaan dat de ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden gering is.

Er dreigen bezuinigingen en de overheid heeft alle collectieve sectoren op de nul lijn gezet. En waar er al ruimte is voor arbeidsvoorwaarden verbetering wordt deze ingezet om daarmee zogenaamde 'frictiekosten' te bestrijden die kunnen optreden bij reorganisaties. Deze lijn wordt ook door de minister van OCW gevolgd voor de mediabegroting waar het MCO onder valt.

Concept cao akte
De directie van MCO heeft voor het overleg op 25 mei een concept cao akte opgesteld waarin de voorstellen voor wijziging en aanvulling van de cao MCO zijn opgenomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, dus 12 maanden. 

Leden van FNV KIEM kunnen tot en met 23 mei a.s. op deze voorstellen reageren door een mail te sturen naar l.lucassen@fnv-kiem.nl onder vermelding van reactie voorstellen cao MCO 2011.

Concept cao akte MCO 2011
Toelichting concept cao akte MCO 2011
Salarisregeling
Muziekinstrumenten
Functiegroepen en salaris
Vergoeding voor onderhoud instrument
Telefoonkosten en internetvergoedingen
 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  _  _  __  _   ______  __  __   ___  
 \ \\/ // | || | || | || | || /_  _// \ \\/ //  / _ \\ 
 \  // | || | || | '--' ||  -| ||-  \  //  | / \ || 
 / . \\ | \\_/ || | .--. ||  _| ||_  / . \\  | \_/ || 
 /_//\_\\ \____// |_|| |_|| /_____// /_//\_\\  \___// 
 `-` --`  `---`  `-` `-`  `-----`  `-` --`  `---`