/ Kiem Nieuws

RSS

Kabinetsreactie op SER-advies over zzp’ers stelt teleur

vrijdag 11 maart 2011 / Redactie / 1 reactie

Het uitgangspunt van het kabinet ten aanzien van zzp’ers is de eigen verantwoordelijkheid van zzp’ers. Het kabinet ziet dan ook geen reden om een andere visie te ontwikkelen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor zzp’ers.

Maar evenals de SER ( Sociaal Economische Raad = adviesorgaan van de regering) ziet het kabinet nog wel wat “vraagstukken openstaan”. 

Een paar van die vraagstukken en de mogelijke regeringsoplossingen hebben we er uit gelicht:

• Zoals de gebrekkige pensioenopbouw van zelfstandigen. De regering wil vanaf 2012 een verlenging van de vrijwillige voorzetting van de pensioenregeling van drie naar tien jaar mogelijk maken.

• Het kabinet wil komen tot “een geïntegreerde ondernemersfaciliteit die winstgevend ondernemerschap bevordert”. Hiermee wordt bedoeld dat in de nabije toekomst alleen nog de zogenaamde snelle groeiers onder de zzp’ers in aanmerking komen voor o.a. de zelfstandigenaftrek. Snelle groeiers zijn dan zzp’ers die doorgroeien naar een winstgevend bedrijf met liefst veel personeel. Deze stellingname van de regering is ook opgenomen in het regeerakkoord en de discussie hierover woedt al enige tijd. Veel gehoorde argumenten zijn dat deze snelle groeiers goed zijn voor onze economie en dus gestimuleerd moeten worden met fiscale voordelen èn dat de huidige zelfstandigenaftrek een inkomenssubsidie voor zzp’ers met een matige winst betreft. Het kabinet komt voor 1 april aanstaande met een uitwerking van dit plan in het kader van de Fiscale Agenda 2011-2015. Voor ondernemers met een geringe winst kan het wegsnijden van de zelfstandigenaftrek behoorlijk nadelig uitpakken.

• Het urencriterium van 1225 uur dat de zelfstandige nu moet werken op jaarbasis in eigen beroep of bedrijf wil het kabinet omzetten in een winst of omzet criterium. Dit voorstel moet nog nader uitgewerkt worden. FNV KIEM is voor het handhaven van het urencriterium, maar wel minder rigide dan nu. Wanneer een zzp’er naast het uitoefenen van de zelfstandige beroepspraktijk ook in loondienst werkzaam is of halverwege het jaar start als zelfstandige zal het urencriterium naar rato moeten worden toegepast.

• Ook is de regering tegen het opnemen van minimumtarieven voor zelfstandigen in cao’s. Zij is van mening dat een zelfstandige tariefbepaling hoort tot het hart van het ondernemerschap en dat er bovendien geen wettelijk kader is om dit te regelen in cao’s. FNV KIEM voert een juridische procedure tegen de Staat om het wel mogelijk te maken dat minimumtarieven kunnen worden opgenomen in cao’s. Niet om de onderhandelingsvrijheid van de zzp’er te beknotten, maar om de zzp’er ( en de werknemer)  te beschermen tegen te lage tarieven door de macht van de opdrachtgevers in bepaalde sectoren.

Download de kabinetreactie op SER-advies zzp’ers in beeld

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 25 maart 2011 / Marinus Links

  Het is niet te geloven als ook deze maatregel kleine zelfstandigen, waaronder veel kunstenaars, gaat treffen.
  Eerst een B.T.W. verhoging van 13% en daarbij geteld 35% inkomstenbelasting over het bedrag van de zelfstandigenaftrek geeft 48% vehoging, afgezien de premie volksverzekeringen.
  Kortom een prijsverhoging van 50% voor de opdrachtgevers die afhaken of een overeenkomstige inkomstenachteruitgang voor de zelstandige.
  Zo leggen de Zzp-ers, kunstenaars, het loodje en is de cultuur om zeep geholpen. Tientallen jarenlange inspanning om jezelf te handhaven is vergeefs geweest en je word van tafel geveegd.
  De regering en de minister van financiën ( CDA!) mogen zich op de borst slaan door een stukje schepping te vernietigen.
  Hoe lang verdragen we dit nog in een samenleving gebaseerd op normen en waarden?

 
  _____  ______  __  _   ___   _____   ______ 
 / ___// /_  _// | || | ||  / _ \\  / ____|| /_  _// 
 \___ \\  -| ||- | '--' || | / \ || / //---`'  -| ||- 
 /  //  _| ||_ | .--. || | \_/ || \ \\___   _| ||_ 
 /____//  /_____// |_|| |_||  \___//  \_____|| /_____// 
`-----`  `-----` `-` `-`  `---`   `----`  `-----`