/ Kiem Nieuws

RSS

Onderhandelingen cao BTU binnenkort van start

vrijdag 11 maart 2011 / Redactie / 3 reacties

Op 17 maart a.s. starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Boeken- en Tijdschriftenuitgeverijbedrijf (BTU). De vorige cao liep af op 31 december 2010.

Voorstellen FNV KIEM
Begin 2011 heeft FNV KIEM een voorstellenbrief aan de werkgever gestuurd. De voornaamste punten in dit voorstel zijn:
- Een looptijd van 1 jaar (1 januari 2011 t/m 31 december 2011).
- Per 1 januari 2011 de salarissen en salarisschalen met 2% verhogen.
- Komen tot een individueel (werknemergebonden) opleidingsbudget.
- Onderhoud aan het functie-indelingssyteem.
- Een werkgeversbijdrage van 0,2% van de loonsom aan het mobiliteitscentrum C3(www.3keerc.nl).
- Afspraken te maken over de mogelijkheid tot thuiswerken/telewerken.
- Afspraken te maken over de toekomst van de cao BTU.

Voorstellen werkgevers
Inmiddels heeft FNV KIEM ook de voorstellen van de werkgevers door ons ontvangen. Deze vinden wij uiterst teleurstellend. Hieronder de voornaamste punten:
- Een looptijd van 1 jaar.
- Geen verhoging van de salarissen, niet in structurele noch in incidentele zin.
- Te komen tot een raam cao voor het uitgeverijbedrijf die flexibiliteit biedt op ondernemingsniveau aan werkgevers en werknemers voor de gewenste invulling van het arbeidsvoorwaardenpakket.
- Toekenning periodieke verhogingen op basis van een jaarlijkse beoordeling.
- Aanpassen van de minimum pensioenvoorwaarden.
- Afschaffen van de zogeheten leeftijdsdagen en tussentijds af kunnen kopen van bovenwettelijke vakantiedagen.
- Toeslagen afbouwen zonder indexatie van die toeslag. Ook na het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
- Meer mogelijkheden voor flexibiliseren van arbeidscontracten.

De werkgevers hebben behoefte aan aanpassingen, die moeten leiden tot modernisering van de cao BTU. Het is FNV KIEM niet helemaal duidelijk hoe de door de werkgevers gewenste aanpassingen zullen leiden tot modernisering. Op 17 maart vragen wij een toelichting van de werkgevers.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • woensdag 20 april 2011 / jan

  al 2 jaar geen loonsverhoging vanuit cao ontvangen, de prijzen gaan wel omhoog. Als je geen periodieke loonsverhoging krijgt krijg je dus niks meer schiet lekker op met de cao :-S

 • woensdag 06 april 2011 / I.S.

  FNV had wel wat steviger kunnen inzetten...waarom niet 3.5% erbij structureel. Nu zullen de partijen wel weer op een schamele 1% uitkomen. We hebben wel lang genoeg gematigd met onze lonen. De prijzen zijn niet gematigd.
  Wel goed punt is focus op mogelijkheden van thuis/telewerken.

 • zondag 13 maart 2011 / Tess

  Het voorstel van de werkgevers om geen loonsverhoging toe te passen vind ik erg jammer. Hopelijk kan FNV hier nog iets aan veranderen.

 
 ______  __  __  ______  _____   _____  __  __ 
|   \\ \ \\/ // /_____// | ___|| |__ //  \ \\/ // 
| -- //  \ ` //  `____ `  | ||__   / //   \ ` // 
| -- \\  | ||  /___//  | ||__   / //__   | ||  
|______//  |_||  `__ `   |_____|| /_____||  |_||  
`------`   `-`'  /_//   `-----`  `-----`   `-`'  
           `-`