/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: FNV KIEM en Crewbelangen zijn één

donderdag 08 juli 2010 / Redactie / geen reacties

De samenwerking tussen FNV KIEM en Crewbelangen is een feit! Sinds 1 juli zijn we officieel één partij en zullen we ons gezamenlijk presenteren als de Vakgroep Crewbelangen van FNV KIEM. We streven naar een professioneler film- en televisieklimaat in Nederland en komen op voor de belangen van crewleden in de film- en televisiewereld.

Algemene leveringsvoorwaarden
Begin maart hebben we een voorstel gemaakt voor algemene leveringsvoorwaarden voor freelance camera- en geluidsmensen. Die zijn midden april door de leden van FNV KIEM, CNV Media en de Vereniging Crewbelangen goedgekeurd. De nieuwe algemene voorwaarden moeten de omstandigheden verbeteren waaronder freelance crewleden werken. Belangrijk daarbij is, dat freelancers in de praktijk zoveel mogelijk van deze voorwaarden daadwerkelijk gaan toepassen. Pas dan zal de situatie ook ten gunste kunnen veranderen. De voorwaarden beschrijven onder meer hoe je op de AV-markt netjes met elkaar om gaat. Daarnaast worden zaken gedekt als betaling binnen 30 dagen, werkdagen van maximaal 10 uur en een goede evenwichtige regeling als werkzaamheden worden geannuleerd. Deze voorwaarden zijn echt niet te veel gevraagd en moeten de standaardnorm worden waaronder freelance camera- en geluidsmensen werken in omroepland.

We zijn echter niet naïef en weten dat het uiteindelijk om geld en het verdelingsvraagstuk draait. Daarom zullen we ook in de toekomst alle middelen inzetten om aandacht te vestigen op de positie van de freelancers in de film en av-media sector. Als freelancer sta je er doorgaans alleen voor. De Vakgroep Crewbelangen en FNV KIEM willen waar mogelijk collectieve kracht ontwikkelen waar de individuele freelancer die ontbeert.

Opdrachtgevers
Niet alleen crewleden moeten de voorwaarden gaan gebruiken. Ook de opdrachtgevers moeten ze gaan accepteren. Daarom gaan we een lobby starten richting de opdrachtgevers. In maart bleek dat de VARA niet onwelwillend tegenover algemene voorwaarden voor freelance camera- en geluidsmensen staat en graag professioneel zaken doet met zzp'ers en voor kwaliteit wil betalen. Niettemin blijken aan de inkoopkant ook algemene voorwaarden te bestaan waarmee programma producers op pad worden gestuurd. Veelal zijn deze nogal eenzijdig geformuleerd vanuit het belang van de opdrachtgever. Er moet echter een level playing field ontstaan waar beide partijen met redelijkheid en billijkheid tot overeenkomsten kunnen komen.
Veel medewerkers op filmsets zijn 'vogelvrij'. Ze maken draaidagen van zestien uur en worden vaak niet goed betaald in relatie tot hun vakmanschap en prestaties. Op sociaal economisch vlak is er in de filmsector nog veel werk te verrichten. Nu FNV KIEM en Crewbelangen de handen ineen geslagen hebben, kunnen we daar een flinke slag in slaan.

Keurmerk voor film- en televisieproducenten
Ondertussen werken we ook aan een keurmerk voor film- en televisieproducenten. Producenten die hun crewleden netjes volgens aanvaardbare normen behandelen krijgen een keurmerk. Crewleden vallen als zelfstandige ondernemers in beginsel niet onder de Arbeidstijdenwet. In Amerika het mekka van de vrije ondernemer is dat gek genoeg wel het geval. Daar zijn bijvoorbeeld filmproducenten gedwongen zich aan strenge regels te houden die het welzijn en de beloning van medewerkers garanderen. Staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) stelde in 2006 al voor om een keurmerk voor producenten in te voeren. Maar dit plan werd door haar opvolgers niet uitgewerkt. We verwachten nog voor het begin van het nieuwe televisieseizoen een concreet plan voor het keurmerk te kunnen presenteren.

Martin Kothman
Bestuurder Audiovisueel

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   _____        ___   _____  __  __ 
| __ \\  | ___||   ___   / _ \\  |__ //  \ \\/ // 
| | \ || | ||__   /  || / //\ \\  / //   \ ` // 
| |__/ || | ||__   | [] || | ___ || / //__   | ||  
|_____//  |_____||  \__ || |_|| |_|| /_____||  |_||  
 -----`  `-----`   -|_|| `-`  `-` `-----`   `-`'  
             `-`