/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: De Nederlandsche Bank waarschuwt pensioenfondsen

donderdag 18 maart 2010 / Redactie / geen reacties

De afgelopen week heeft DNB de pensioenfondsen laten weten dat zij zorgvuldiger om moeten gaan met hun beleggingen. Hiermee spreekt DNB een oordeel uit over de wijze waarop pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben gehandeld en belegd. Door de kredietcrisis is natuurlijk pijnlijk duidelijk geworden dat er fouten zijn gemaakt. Dat zal iedere pensioenfondsbestuurder in meer of mindere mate erkennen. Toch kun je je afvragen of de pensioenfondsen wel zo fout zijn geweest als DNB nu suggereert.

 

Wijsheid achteraf
Wat de DNB doet is wel erg eenvoudig. Met de wijsheid achteraf wijst hij nu de zaken aan die fout zijn gegaan en de punten waar de risico’s minder verantwoord zijn geweest. De taak van de toezichthouder is die wijsheid juist vooraf kenbaar te maken zodat grote risico’s worden voorkomen. 
DNB heeft het horror scenario van dalende koersen en hogere lasten (voorzieningen) met een plotselinge economische recessie voor de crisis niet expliciet aan de fondsen voorgehouden. Als DNB zulke signalen zou hebben gehad voorafgaand aan de crisis, dan hadden de pensioenfondsen nog minder risico’s kunnen nemen, behoudender kunnen beleggen, en renterisico’s nog verder af kunnen dekken. Maar ook dat is praten met de wijsheid achteraf.

 

Strakke regels
En hebben de pensioenfondsen het wel zo slecht gedaan? De verliezen zijn voornamelijk op papier geleden, de pensioenuitkeringen zijn niet in gevaar gekomen. Er is geen pensioenfonds geweest die een miljardenlening van de overheid heeft gevraagd zoals menig bank wel heeft gedaan. Toch worden veel fondsen op dit moment min of meer onder curatele gezet. Er worden allerlei maatregelen genomen en regels gesteld die de teugels rondom de fondsbesturen zeer strak houden.

 

De extra kosten die dergelijke regelgeving met zich meebrengen moeten fondsen zelf ophoesten. Dit betekent extra overheadkosten die niet ten goede komen aan de pensioenopbouw van de deelnemers. De toezichthouders en de overheid dwingen pensioenfondsen om juist nu acuut allerlei grotere voorzieningen op te nemen, zoals de nieuwe sterfte tafels, die een negatieve invloed hebben op de dekkingsgraad. Desondanks kunnen we constateren dat een groot aantal pensioenfondsen uit de gevarenzone is gekomen. 

 

Onjuist beeld 

De fondsen hebben er volgens sommigen een potje van gemaakt. Maar je moet niet doorslaan in regelzucht, extreme verantwoordingsplicht en negatieve berichtgeving. Daarmee roept je mijns inziens onjuist beeld op van een sector die al decennia lang fantastisch werk doet.

 

Pepijn ten Kate, bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __   ___   __  __   ___   ______  _  _  
 \ \\/ //  / _ \\  \ \\/ //  / _ \\  /_  _// | || | || 
 \  //  / //\ \\  \  //  | / \ || `-| |,- | || | || 
 / . \\ | ___ || / . \\  | \_/ ||  | ||  | \\_/ || 
 /_//\_\\ |_|| |_|| /_//\_\\  \___//   |_||  \____// 
 `-` --` `-`  `-` `-` --`  `---`   `-`'   `---`