/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: 2010, het wordt een enerverend mediajaar

woensdag 06 januari 2010 / Redactie / geen reacties

De oliebollen zijn op, het feestgedruis van de jaarwisseling is verstomd. Een nieuw jaar is aangebroken. Ook voor de media. In veel gevallen zullen werknemers met samengeknepen billen de ontwikkelingen in dit jaar af moeten wachten. Er staat nogal wat op stapel dat flinke consequenties kan hebben voor werk en inkomen van werknemers in de sector. Of wilt u nog wat inspiratie voor een nieuwjaarstoespraak? Even een paar punten om de vrieskou van januari die sowieso al tot bibberen leidt ook van wat concrete impulsen te voorzien: • Bij RTL ligt al sinds 2009 een kostenreductie van 20% op tafel. De uit Luxemburg verordonneerde aandeelhoudersrendementen moeten kennelijk tegen de economische malaise in overeind blijven. • De publieke omroep houdt angstvallig de ontwikkelingen rondom de zogenaamde “brede herwaardering” van het kabinet in de gaten. Het percentage dat het rijk moet bezuinigen ligt (gekke overeenkomst) ook rond de 20%. Een astronomisch bedrag als je het in Euro’s ziet: 35 miljard. Daarbij komt dat de landelijke publieke omroepen ook budgettair moeten inschikken vanwege de nieuwkomers en wijzigingen in het ledenbestand en de daaraan gekoppelde budgetten. By the way: Interessant om straks te zien hoe de Telegraaf nu zal berichten over de publieke omroepen en mogelijke bezuinigingen daarop. Waar ze voorheen altijd de eerste waren om de publieken aan het kruis te nagelen als er bezuinigd moet worden. • De facilitaire bedrijven in de sector krijgen te maken met de directe gevolgen van de situatie in de broadcast sector, hoewel er ook de lichtpuntjes zijn zoals enkele grote sportevenementen o.a. het WK voetbal. Ook hier geldt dat de rendementen terug lopen en dat de investeerders graag zien dat deze op een door hun gekozen peil blijven. • De programmaproductiesector ten slotte, zal als onderdeel van de keten ook zijn problemen krijgen met de omzet. Niettemin hebben deze bedrijven het voordeel dat zij ook aan het begin staan van een creatief proces. Moeten ze vooral heel zuinig zijn op hun mensen zou je dan zeggen. • Last but not least zullen heel veel kleine media bedrijfjes en vooral zzp’ers het moeilijk krijgen om hun, zich vaak in niche markten bevindende activiteiten, omzet op peil te houden en hun business renderend te houden. De mediasector heeft zeker een spannend jaartje voor de boeg. Veel wat zeker was zal voor de werknemers onzeker worden. FNV KIEM zal daarin betrokken worden en wil dat ook zijn om in dit proces de belangen van de werknemers en zelfstandigen zonder personeel te behartigen. De bond wil niet alleen staan voor het uitonderhandelingen van sociale reorganisatieregelingen en het afsluiten van goede cao’s. We willen vanuit de ontwikkelingen die we waarnemen in de sector ook vooruit kijken. Juist omdat de effecten van de financiële en economische crisis ook na 2010 nog wel enige jaren merkbaar zullen zijn. Daarom willen we inzetten op de mensen die in de sector werken en die voor bedrijven het verschil kunnen maken. Werkgevers willen we overtuigen van het feit dat ze concreet werk moeten maken van employability en levensfase gericht personeelsbeleid, dat ze scholing meer prioriteit moeten geven en dat ze een managementstijl (leren) ontwikkelen die creativiteit op alle niveaus in de organisatie zal uitdagen en bevorderen. Om investeringen in de toekomst van bedrijven mogelijk te maken zullen de aandeelhouders een octaaf lager moeten zingen (ja het zijn barre tijden) en zullen de vette bonussen ook ten minste opgeschort moeten worden. Veel media organisaties zullen fundamenteel moeten veranderen. En dat is niet alleen gedacht vanuit business- en verdienmodellen maar is in hoge mate een psychosociaal proces waarin mensen op een verantwoorde en constructieve wijze worden meegenomen. Werkgevers die dat laatste niet zien organiseren hun eigen weerstand en daarmee zijn ze, meer nog dan onwillige werknemers omdat juist zij in control zijn, een gevaar voor hun eigen bedrijf.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      _____   ____   _  _  __  __  _  _  
  ___  | ___|| | _ \\ | || | || \ \\ / // | || | || 
  /  || | ||__  | |_| || | || | || \ \/ // | || | || 
 | [] || | ||__  | . // | \\_/ ||  \ //  | \\_/ || 
  \__ || |_____|| |_|\_\\  \____//   \//   \____// 
  -|_|| `-----`  `-` --`  `---`    `    `---`  
   `-`