/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Tegen de liefde op de werkvloer is geen kruid gewassen

maandag 14 december 2009 / Redactie / geen reacties

De regionale omroep L1 kwam de afgelopen week in het nieuws met een wel heel merkwaardig “liefdesverbod”. Althans zo werd een richtlijn van de L1 directie door het vaderlandse journaille betiteld. Maar wij kijken uiteraard verder dan onze pen lang is en hebben ook nog navraag gedaan bij de werknemers ter plekke. Wat is er precies aan de hand en vooral, wat vinden de werknemers zelf van deze merkwaardige actie van hun directie. Het antwoord op de eerste vraag is dat de directie van L1 een regeling “(affectieve) relaties op het werk” op het intranet heeft gezet. In die richtlijn wordt onder affectieve relatie verstaan: “Wanneer gevoelens verder gaan dan vriendschappen en de betreffende medewerkers hun relatie ‘openbaar’ maken cq laten blijken”. Onder de kop “Een affectieve relatie toelaten of verbieden?” weet de directie het personeel ook nog te melden dat een relatie op het werk niet altijd een probleem hoeft te vormen, maar dat de situatie in de loop van de tijd in negatieve zin kan veranderen. De richtlijn luidt dan vervolgens: - L1 vindt het niet wenselijk dat medewerkers van L1 die op dezelfde afdeling werken een affectieve relatie met elkaar hebben. - L1 vindt dat medewerkers die op dezelfde afdeling werken die een affectieve relatie met elkaar hebben ook de consequenties hiervan aanvaarden en zelf de keuze maken wie van de twee het dienstverband met L1 zal beëindigen. Als rechtgeaarde vakorganisatie hebben we natuurlijk wel een juridisch oordeel klaar. Dit snijdt totaal geen hout of “dit slaat als … op Dirk” of woorden van gelijke strekking. Inderdaad het enkele feit van het hebben van een relatie met de naaste collega kan geen reden zijn voor ontslag. Een beetje advocaat maakt daar gehakt van. Maar de geliefden dan ook nog zelf voor de keuze stellen wie het pand moet verlaten is wel heel onbarmhartig. Een opera libretto a la Romeo en Julia waardig. De directie had zich beter van te voren kunnen afvragen wat de impact van dit soort idiote richtlijnen is op het personeel van de organisatie. Het heeft de tongen behoorlijk in beroering gebracht binnen en buiten het bedrijf. Menigeen heeft wellicht thuis iets uit teleggen gehad omdat zijn werkplek nu in Sodom en/of Gomorra schijnt te liggen. En waar rook is, is ook vuur. U kent dat wel. Het gissen naar de aanleiding tot deze richtlijn is vervolgens ook een leuk spel. Kortom waar de directie regulerend op wil treden om wellicht negatieve beïnvloeding van de werksfeer te voorkomen leidt dit juist tot onrust. Mochten de tortelduifjes de werkprocessen met hun verliefde gelonk verstoren dan raden wij een goed gesprek aan. Kan heel heilzaam zijn te weten dat er op je wordt gelet. En misschien is het voor de directie van L1 ook goed te weten dat tegen de liefde, ook die op de werkvloer, geen kruid gewassen is. Ook niet in Limburg. Alaaf! Martin Kothman Bestuurder Media en Entertainment

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __   ___        ______  _____   ______ 
 | |/ //  / _ \\   ___  /_  _// | __ \\  /_  _// 
 | ' //  / //\ \\  /  ||  -| ||- | | \ ||  -| ||- 
 | . \\ | ___ || | [] ||  _| ||_ | |__/ ||  _| ||_ 
 |_|\_\\ |_|| |_||  \__ || /_____// |_____//  /_____// 
 `-` --` `-`  `-`   -|_|| `-----`  -----`  `-----` 
            `-`