/ Kiem Nieuws

RSS

Sociaal plan Noordhoff benadrukt directe invloed vakbonden

vrijdag 28 januari 2011 / Redactie / 2 reacties

De leden van FNV KIEM die werken bij Noordhoff Uitgevers in Groningen en Houten hebben unaniem hun voorkeur uitgesproken voor een sociaal plan. In dit door FNV KIEM en CNV Media te ondertekenen sociaal plan is afgesproken dat het verlies aan arbeidsplaatsen bij Noordhoff zoveel mogelijk zal plaatsvinden zonder gedwongen ontslagen.

Bestuurder Anne Jan de Graaf van FNV KIEM is verheugd dat de leden massaal hebben ingestemd met een door FNV KIEM af te sluiten sociaal plan.

Werk naar werk
De bonden en de uitgever willen door middel van individuele programma’s mensen van werk naar werk begeleiden. Hiervoor zijn voldoende tijd en middelen beschikbaar. Daarnaast kan intern een aantal mensen worden herplaatst door gebruik te maken van een ouderenregeling en door tijdelijke contracten niet te verlengen.

Noordhoff, FNV KIEM en CNV Media hopen dinsdag 1 februari a.s. de laatste puntjes op de i te zetten. Daarbij gaat het met name om de wijze waarop beide betrokken vakbonden direct invloed kunnen uitoefenen op het proces van werk naar werk.

Directe invloed
Om bemiddeld te kunnen worden naar ander werk buiten uitgeverij Noordhoff worden de werknemers volledig vrijgesteld van arbeid voor een periode van gemiddeld een jaar. Over de exacte duur van de bemiddelingsperiode is nog geen overeenstemming bereikt.

Wel is afgesproken dat een stuurgroep, waarin onder andere de vakbondsbestuurder van FNV KIEM zitting heeft, kan ingrijpen als op individueel niveau meer tijd of geld nodig is. Concreet betekent dit dat de bonden direct invloed kunnen uitoefenen op het mobiliteitsproces om te voorkomen dat mensen toch tussen wal en schip vallen. Er kan zelfs een moment komen dat een werknemer van Noordhoff bij een andere werkgever moet worden binnengepraat.

Sociaal plan
Een sociaal plan is nodig omdat de directie van Noordhoff toch een reorganisatie doorvoert ondanks  een negatief advies van de ondernemingsraad. De leden van FNV KIEM bij Noordhoff zijn hier ongelukkig mee maar accepteren de reorganisatie onder de huidige omstandigheden.

Het sociaal plan geldt voor alle werknemers van Noordhoff dus niet alleen voor de vakbondsleden. Bondsbestuurder Anne Jan de Graaf is blij dat nu niet alleen hoeft te worden gekeken naar de primaire belangen van de leden bij Noordhoff en dat en dat FNV KIEM een bijdrage kan leveren aan de toekomst van Noordhoff.

Mocht een betrokken werknemer zzp’er (zelfstandige zonder personeel) willen worden of om een andere reden geen gebruik willen maken van een werk-naar-werk traject, dan kan die werknemer kiezen voor een uitkering ineens. De waarde van deze uitkering is lager dan de waarde van een mobiliteitstraject.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • maandag 31 januari 2011 / Anne Jan de Graaf

  Nu de leden van FNV KIEM en CNV Media unaniem hebben aangegeven een sociaal plan te willen en een voorkeur hebben uitgesproken voor een " van werk naar werk" plan zal over de verdere inhoud nog gesproken worden. Dit zal gebeuren op 1 februari. Een resultaat zal ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd voordat ondertekening zal plaatsvinden.

 • vrijdag 28 januari 2011 / Stefan

  Mag ik vragen wat het verschil is tussen het socilaa plan dat werd voorgesteld door de directie en het sociaal plan dat dinsdag waarschijnlijk getekend gaat worden?

 
 _  _   _____  __  __   ___    _____  __  __ 
| | | || | ___|| \ \\ / //  / _ \\  / ___// \ \\/ // 
| |/\| || | ||__  \ \/ //  | / \ ||  \___ \\  \ ` // 
| /\ || | ||__   \ //  | \_/ ||  /  //  | ||  
|_// \_|| |_____||  \//   \___//  /____//   |_||  
`-`  `-` `-----`   `    `---`  `-----`   `-`'