/ Kiem Nieuws

RSS

Ledenvergaderingen Noordhoff

donderdag 09 december 2010 / Redactie / geen reacties

Op 23 november jl. hebben de vakorganisaties waaronder FNV KIEM een gesprek gehad met Noordhoff. Aanleiding was de voorgenomen reorganisatie binnen Noordhoff en het ontbreken van een Sociaal Beleidskader (een algemeen sociaal plan waarin de opvang van de sociale gevolgen is geregeld bij voorgenomen reorganisaties).

Op dit moment is er sprake van een voorgenomen besluit tot reorganisatie wat in de vorm van een adviesaanvraag in behandeling is bij de ondernemingsraad. Tussen ondernemingsraad en bonden is afgesproken dat de or zich richt op “nut en noodzaak” en de bonden zich richten op de opvang van de sociale gevolgen. In dit kader hebben de bonden aangegeven behoefte te hebben aan ledenraadplegingen.

Voor wij definitieve afspraken met Noordhoff kunnen maken, wil FNV KIEM graag weten wat wij namens onze leden het beste met Noordhoff kunnen afspreken. Uiteraard zullen door ons te maken afspraken pas van kracht worden nadat de ondernemingsraad een positief advies heeft gegeven over de reorganisatie.

De vergaderingen vinden plaats op:

Maandag 13 december a.s. om 16.00 uur bij Noordhoff in Houten
Dinsdag 14 december a.s. om 16.00 uur bij Noordhoff in Groningen

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __   ___   ____   ______  _  _   ___  
 | |/ //  / _ \\  | _ \\  /_  _// | || | ||  / _ \\ 
 | ' //  / //\ \\ | |_| ||  -| ||- | || | || | / \ || 
 | . \\ | ___ || | . //  _| ||_ | \\_/ || | \_/ || 
 |_|\_\\ |_|| |_|| |_|\_\\  /_____// \____//  \___// 
 `-` --` `-`  `-` `-` --`  `-----`  `---`   `---`