/ Kiem Nieuws

RSS

Publieke bestel naar maximaal acht omroepen

dinsdag 07 december 2010 / Redactie / geen reacties

De landelijke publieke omroep mag in 2016 nog bestaan uit maximaal acht omroepen. Nu zijn dat er nog 21.

Krachten bundelen
‘Als de omroepen hun krachten bundelen, kunnen we bezuinigen met behoud van kwaliteit. De publieke omroep blijft dus goede televisie en radio maken voor de hele bevolking. Dat is zo, dat blijft zo’, aldus minister Marja van Bijsterveldt (OCW). Zij heeft in een brief aan de Tweede Kamer de uitgangspunten van haar mediabeleid toegelicht.

Mediawet wijzigen
Om de fusies te stimuleren, moet de de Mediawet op korte termijn gewijzigd worden, schrijft de minister. In het huidige systeem gaan omroepen er bij een fusie namelijk financieel op achteruit. Van Bijsterveldt laat de komende maanden onderzoeken wat de fusies financieel opbrengen. Verder worden vermindering van bureaucratie en efficiënter werken in dat onderzoek meegenomen.
Om de bezuinigingen te kunnen realiseren, zijn ook programmatische keuzes nodig. Het maken daarvan is aan de publieke omroep zelf. Wel heeft de bewindsvrouw al met de publieke omroep afgesproken dat het aantal themakanalen en websites teruggebracht zal worden. Andere maatregelen, die Van Bijsterveldt in haar brief toelicht, zijn de verdergaande samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen, en de overgang van de Wereldomroep naar de begroting van Buitenlandse Zaken.

Op basis van de uitgangspunten, die ze in haar brief noemt, gaat minister Van Bijsterveldt haar mediabeleid vormgeven. Op maandag 13 december bespreekt de minister deze uitgangspunten met de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Mediabegroting. Lees meer bij OCW

Bron: Adformatie

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _ _   _____  __  __  _  _  _  _   ______ 
 | \| || | ___|| \ \\/ // | || | || | \ / || /_  _// 
 | ' || | ||__   \  // | || | || | \/ ||  -| ||- 
 | . || | ||__   / . \\ | \\_/ || | . . ||  _| ||_ 
 |_|\_|| |_____|| /_//\_\\ \____// |_|\/|_|| /_____// 
 `-` -`  `-----`  `-` --`  `---`  `-` `-`  `-----`