/ Kiem Nieuws

RSS

Uitnodiging achterbanberaad Dutchview

dinsdag 21 september 2010 / Redactie / geen reacties

In april van dit jaar heeft DutchView door middel van een brief aan de freelancers laten weten de voorwaarden en tarieven voor freelance werkzaamheden ingrijpend te willen wijzigen. Daarop is veel commotie ontstaan onder de freelancers wat heeft geleid tot een druk bezochte bijeenkomst van de DutchView directie met de freelancers in Studio 4. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is besloten dat een “kerngroep van Dutchview freelancers” besprekingen met de directie gaat houden over een standaard opdrachtovereenkomst. Met medewerking van FNV KIEM-juristen is een voorstel van een standaardovereenkomst door de freelancers opgesteld en deze is door de kerngroep ook met DutchView besproken. De besprekingen tussen de kerngroep ondersteund door Martin Kothman van FNV KIEM en DutchView hebben nu geleid tot een resultaat dat we met onze leden willen bespreken.

Dit gebeurt op maandag 27 september a.s. om 10.00 uur in het Mediacentrum op het Mediapark in Hilversum.

Helaas zijn we niet tot een resultaat gekomen waarover beide partijen tevreden kunnen zijn. De geschilpunten waarop we graag ter vergadering een toelichting willen geven zijn de volgende:

* de structuur van het tarief; all in zoals DV wil of gedifferentieerd en dus transparant zoals wij willen met de mogelijkheid om als je daar met de crewmanager overeenstemming over bereikt een all in basistarief mee af te spreken. We kunnen en willen niemand verbieden om een all in tarief af te spreken, hoewel we het onverstandig vinden vanuit het perspectief van de freelancer. Het gaat er om dat we niet willen dat we met een meerjarig standaardcontract vastgepind worden op een meestal door de opdrachtgever bepaald all in tarief. DV rept ook nergens over de differentiatie daarvan naar soorten werkzaamheden en mogelijke aanpassingen (bijvoorbeeld prijsstijgingen).
* de toeslagen (meerwerk en feestdagen) en onkosten vergoedingen (sejours, reiskosten, etc.) willen we op basis van afspraken tussen freelancer en DV in een flexibel deel van de overeenkomst vastleggen.
* annuleringsregeling; DV stelt voor om binnen twee maanden te zorgen voor vervangend werk. Niet helder is wat dan vervangend werk is. Annuleren binnen 48 uur houdt voor de freelancer al inkomstenderving in en die moet 100% gecompenseerd worden.
* betalingstermijn; binnen 30 dagen als standaard. Een factuur wordt pas uitbetaald als er over het geheel overeenstemming is en kan niet in gedeelten betaald worden.
* de “pauzeregeling” die eigenlijk gaat over “gebroken diensten” waar DV geen regeling over wil treffen
* de aansprakelijkheid;  DV wil freelancers voor forse bedragen aansprakelijk kunnen stellen voor schade die tijdens de producties kan ontstaan. Om dat dan te kunnen betalen moeten freelancers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De premiekosten van de verzekering zijn voor de freelancer. Wij vinden dat freelancers alleen aansprakelijk kunnen worden gehouden als sprake is van bewuste roekeloosheid dan wel opzet van de freelancer.

Lees hier de meest recente versie van de standaard opdrachtovereenkomst van DutchView waarover wij beschikken en die tot nu toe in het gesprek is geweest. DutchView heeft ons toegezegd snel met een verbeterde versie van de opdrachtovereenkomst te komen. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk freelancers maandagochtend 27 september om 10.00 uur in het Mediacentrum zijn. Het is belangrijk om nu jullie mening te (laten) horen en deze dan ook over te kunnen brengen aan DutchView.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Arbeidsvoorwaarden freelancers film en tv

  dinsdag 02 februari 2010

  De voorwaarden waaronder professionele freelance camera- en geluidsmensen werken, staan al jaren onder druk. De markt hanteert het principe: voor jou tien anderen. Het resultaat is een markt waarin steeds meer voor steeds minder moet, waardoor kwaliteit en vakmanschap onder druk komen te staan. Voor de toekomstbestendigheid van de branche is het volgens de… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 __  _  _  _  _  _  __  __  __  __   ___  
| || | || | || | || | || | || \ \\/ // \ \\/ //  / _ \\ 
| '--' || | || | || | || | ||  \ ` //  \  //  | / \ || 
| .--. || | \\_/ || | \\_/ ||  | ||   / . \\  | \_/ || 
|_|| |_|| \____//  \____//   |_||  /_//\_\\  \___// 
`-` `-`  `---`   `---`   `-`'  `-` --`  `---`