/ Kiem Nieuws

RSS

Principeakkoord cao Technicolor goedgekeurd door leden

donderdag 08 juli 2010 / Redactie / geen reacties

De leden van FNV KIEM bij Technicolor Nederland (voorheen NOB Cross Media Facilities) hebben ingestemd (88% voor - 12% tegen) met het principeakkoord over een nieuwe cao.

De hoofdpunten zijn:
- Een cao met een looptijd van 24 maanden vanaf 1 januari 2010
- een eenmalige uitkering in 2010 van 1,5% van 12 x het juni salaris
- per april 2011 een structurele salarisverhoging van 1%
- afspraken met betrekking tot werkgelegenheidsbehoud opgenomen in de cao
- handhaving tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering van 28 euro bruto per maand
- bevestiging toepasselijkheid pensioenregeling 1 van PNO en premieverdeling 1/3 deel werknemer en 2/3 deel werkgever
- beperkte verhoging van de leeftijd waarop nachtdienstvrijstelling verkregen kan worden van 55 jaar naar 57 jaar met een overgangsregelling en hardheidsclausule.

Principeakkoord cao Technicolor 2010-2011

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _   ______   ___   _____  _  _  
 /_____// | || | || /_  _//  / _ \\  / ___|| | || | || 
 `____ ` | || | ||  | ||  | / \ || | // __  | || | || 
 /___//  | \\_/ ||  _| ||  | \_/ || | \\_\ || | \\_/ || 
 `__ `   \____//  /__//   \___//  \____//  \____// 
 /_//    `---`  `--`    `---`   `---`   `---`  
 `-`