/ Kiem Nieuws

RSS

Tips voor je belastingaangifte

woensdag 13 april 2016 / Redactie / geen reacties

Heb je je belastingaangifte over 2015 al gedaan? Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je als zelfstandig ondernemer moet betalen.

FNV Zelfstandigen heeft een aantal tips op een rijtje gezet die we graag met je delen:

Woon-werk-verkeer
Heb je geen auto van de zaak? Dan mag je toch een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer opvoeren. De kosten zijn ook op te voeren als je bijvoorbeeld reist per fiets of motorfiets.

Bijtelling privégebruik auto
Rijd je privé met een auto die tot je ondernemingsvermogen behoort? Dan moet je een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2015 zijn er 5 tarieven voor de bijtelling: 4%, 7%, 14%, 20%, 25%. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Val je in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 7%, 14% of 20%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.
Het nieuwe percentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden.

Auto’s ouder dan 15 jaar
Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde). Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud wordt op 1 mei, ga je de eerste 4 maanden uit van de cataloguswaarde en de overige maanden van de waarde in het economische verkeer.

Bijtelling privégebruik woning

Woon je in een woning die tot je ondernemingsvermogen behoort? Dan moet je een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik: het woningforfait.

Startersaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie: Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer of je paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe. De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als je in aanmerking komt voor de startersaftrek, heb je recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek. Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Bij arbeidsongeschiktheid heb je recht op de startersaftrek als je onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:
- Je bent in 2015 ondernemer.
- Je was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
- Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
- Je voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan je winst.

Zelfstandigenaftrek
Als ondernemer moet je minstens 1.225 uur en meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan je onderneming besteden. Dit moet je kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een urenadministratie. Daarbij mag je niet achteraf een urenadministratie opstellen. Voldoe je aan het urencriterium, dan kun je onder meer profiteren van zelfstandigenaftrek.
De zelfstandigenaftrek is in 2016 € 7.280 voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Kleine ondernemersregeling
Betaal je een jaar minder dan € 1.883 aan btw? Dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering of je hoeft zelfs helemaal geen btw te betalen.

Belastingvoordeel door meewerkende partner
Word je als ondernemer ondersteund door je partner? Dat kan zorgen voor aanzienlijk belastingvoordeel. In bepaalde gevallen is het mogelijk de uren van je partner als arbeidskosten of als de extra aftrekpost meewerkaftrek op te nemen. Je partner moet tenminste 10 uur per week (525 per jaar) binnen je bedrijf meewerken.

Aftrek beroepspensioenpremies beperkt
Neem je als ondernemer verplicht deel aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling? Sinds 1 januari 2015 geldt een beperking voor je pensioenopbouw. Je mag pensioenpremies alleen nog aftrekken als de premies binnen de fiscale grenzen blijven. Je pensioenopbouw mag niet hoger zijn dan 1,875% van het pensioengevend inkomen volgens het middelloonstelsel, met een maximum van € 1.875.
Naast de verplichte premies mag je de premies aftrekken voor vrijwillige aanvulling op de bedrijfstak- en beroepspensioenregeling. De aftrekbare premie in een jaar is maximaal 1/3 van de verschuldigde verplichte premies voor de pensioenregeling. Deze beperking geldt alleen voor ondernemers die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling op grond van 1 van de volgende wetten:
- de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
- de Wet op het notarisambt
- de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Verhoging AOW-leeftijd in 2015
In 2015 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. Dit heeft gevolgen voor sommige fiscale regelingen.

Buitenlandse boetes niet langer aftrekbaar
Geldboetes die door een buitenlandse overheid of overheidsinstelling aan je onderneming worden opgelegd, zijn met ingang van 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar van de winst.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   _ __   ___   _____   ___  
| || | ||  / _ \\  | |/ //  / _ \\  |__ //  / _ \\ 
| || | || | / \ || | ' //  / //\ \\  / //  | / \ || 
| \\_/ || | \_/ || | . \\ | ___ || / //__  | \_/ || 
 \____//  \___//  |_|\_\\ |_|| |_|| /_____||  \___// 
 `---`   `---`  `-` --` `-`  `-` `-----`  `---`