/ Kiem Nieuws

RSS

PNO Media stelt pensioenpremies 2016 vast

maandag 07 december 2015 / Redactie / geen reacties

PNO Media heeft de pensioenpremies voor 2016 vastgesteld.

De pensioenpremie op fondsniveau daalt van 23,2% naar 19,4% van de pensioengrondslag, vooral als gevolg van het vervallen van de herstelpremie. Dit betekent niet dat de pensioenpremie voor alle werkgevers en werknemers omlaaggaat. 

In een beperkt aantal gevallen zal de werkgeverspremie stijgen. Er wordt namelijk een nieuwe systematiek geïntroduceerd –met uitzondering van de film- en bioscoopbedrijven- waardoor de pensioenpremie in 2016 per werkgever verschilt.

Daling totale pensioenpremie op fondsniveau
De pensioenpremie op fondsniveau daalt per 1 januari 2016 van 23,2% naar 19,4% van de pensioengrondslag. Ongeveer driekwart van deze daling wordt veroorzaakt door het vervallen van de herstelpremie en een kwart door de invoering van nieuwe wettelijke pensioenregels. De herstelpremie is afgeschaft omdat deze in de context van het nieuwe financiële toetsingskader niet meer evenwichtig is.

Introductie premie per werkgever of cao-kring
Tot nu toe betaalt een werkgever een premie waarbij géén rekening wordt gehouden met de gemiddelde leeftijd bij die werkgever. Een werkgever met relatief veel jonge werknemers betaalt dus evenveel als een werkgever met relatief veel oude werknemers. Vanaf 1 januari 2016 gaat dit veranderen. Voortaan wordt de pensioenpremie vastgesteld op  werkgeversniveau of cao-kring. Een werkgever betaalt dan een pensioenpremie die gebaseerd is op de pensioenopbouw en gemiddelde leeftijd van zijn medewerkers.

Waarom een andere systematiek?
De solidariteit tussen werkgevers verandert mee met de samenleving. Er zijn voor de vrijwillig bij PNO Media aangesloten werkgevers met veel jonge werknemers alternatieven die goedkoper zijn. Dit omdat die wél rekening houden met de gemiddelde leeftijd van de medewerkers in het bedrijf.

Daarnaast blijkt dat het vrijwel onmogelijk is om ‘jonge’ bedrijven te werven met een doorsneepremie die voor het hele fonds geldt. Daarom heeft PNO Media besloten om de doorsneepremie te baseren op werkgeversniveau of cao-kring. Voor alle helderheid; de doorsneepremie wordt niet afgeschaft maar op een andere manier toegepast. Binnen een bedrijf is de premie nog wel ‘solidair’, maar er is geen solidariteit meer tussen bedrijven met relatief veel jongere werknemers en bedrijven met relatief veel oudere werknemers.

Gevolgen nieuwe pensioenpremies voor werkgevers en werknemers?
De nieuwe pensioenpremies voor 2016 hebben gevolgen voor de premies die werkgevers en werknemers in 2016 gaan betalen: die kunnen dalen, stijgen of gelijk blijven. Werkgevers en werknemers bepalen zelf – veelal via de cao – wie welk deel van de premie betaalt. De totale pensioenpremie brengt PNO Media bij de werkgever in rekening.

Uitleg definities
Pensioengrondslag: Wat je jaarlijks aan pensioen opbouwt, is gebaseerd op je loon en andere delen van je salaris zoals vakantiegeld en een 13e maand. Als je daar je franchise van aftrekt, houd je de pensioengrondslag over.

Franchise: Omdat je later ook AOW ontvangt van de overheid, bouw je niet over je hele jaarsalaris pensioen op. Het deel waarover je geen pensioen opbouwt, ligt vast en noemen we de franchise.

Opbouwpercentage: Per jaar bouw je een percentage van je pensioengrondslag aan pensioen op. Het eindresultaat is het jaarbedrag dat je vanaf pensioendatum levenslang in maandelijkse termijnen ontvangt.

Pensioenpremie: De premie die jij en je werkgever betalen, uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___  __  __   ___   _____   ______ 
 /_  _//  / _ \\ \ \\ / //  / _ \\  / ____|| /_  _// 
  | ||  / //\ \\ \ \/ //  | / \ || / //---`'  -| ||- 
 _| ||  | ___ || \ //  | \_/ || \ \\___   _| ||_ 
 /__//  |_|| |_||  \//   \___//  \_____|| /_____// 
 `--`   `-`  `-`   `    `---`   `----`  `-----`