/ Kiem Nieuws

RSS

Dekker neemt wensen Kamerfracties nieuwe Mediawet niet over

vrijdag 09 oktober 2015 / Redactie / geen reacties

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 oktober 12 amendementen en 16 moties ingediend tijdens het plenaire debat over de nieuwe Mediawet.

Daarvan neemt staatssecretaris Sander Dekker geen enkel amendement over en datzelfde geldt voor de moties. In een aantal gevallen zal de staatssecretaris zich echter niet verzetten mocht de Kamer toch een motie aannemen. Geen enkele fractie heeft aangegeven tegen het wetsvoorstel te zullen stemmen komende dinsdag.

De bewindsman is het eens met de Kamer dat de omroepen transparanter moeten worden over de besteding van het geld. Dat kan wat hem betreft op programma- of genreniveau. Dekker: ‘Of het nu op genreniveau of op programmaniveau gaat, het is beide een stap in de goede richting. Ik had graag nog een stapje extra gezien. Als een meerderheid van de Kamer echter zegt dat zij het genoeg vindt als het ophoudt bij genreniveau, dan ben ik democratisch genoeg om me daarbij neer te leggen.’

De motie van PvdA en CU om bestuurders van de NPO niet meer door de minister te benoemen, raadde Dekker weliswaar af, maar wil hij nog wel ‘onderzoeken’: ‘Ik zei al dat ik daartegen ben. In die zin ontraad ik de motie. Ik ben wel bereid om dit punt mee te nemen in het onderzoek naar de status van de NPO als zelfstandig bestuursorgaan. Met minister Blok heb ik afgesproken om te bekijken hoe dat zit en wat de NPO als zbo betekent voor de harmonisering van de zbo’s. In dat onderzoek komen ook dit soort aspecten terug. Naar aanleiding daarvan zal ik de Kamer informeren, maar de motie die hier wordt voorgelegd, ontraad ik.’

Moties en amendementen
Op de site van villamedia staan alle moties en amendementen waaronder de motie over de toekomst van radio 6 ingediend door PVDA en D66. Die biedt voor de deze muziekgenres en de redacties nog enig perspectief want als de kamer er mee in stemt zal de staatssecretaris zich er niet tegen verzetten.

Bron: villamedia.nl

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
  _____   ___   ______   ___   _  _   ___  
 / ___//  / _ \\ |   \\  / _ \\ | | | ||  / _ \\ 
 \___ \\ / //\ \\ | -- // | / \ || | |/\| || / //\ \\ 
 /  // | ___ ||| -- \\ | \_/ || | /\ || | ___ ||
 /____// |_|| |_|||______//  \___// |_// \_|| |_|| |_||
`-----`  `-`  `-` `------`  `---`  `-`  `-` `-`  `-`