/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe voorstellen omroepwerkgevers verslechtering

vrijdag 13 februari 2015 / Redactie / geen reacties

Afgelopen dinsdag zouden FNV KIEM, NVJ en CNV Media opnieuw overleggen met de werkgevers nadat de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het omroeppersoneel op 9 december vorig jaar waren vastgelopen.

Verslechtering van de arbeidsvoorwaarden
Een dag voor het geplande overleg ontvingen de bonden een set nieuwe voorstellen die allemaal een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden inhouden.

De bonden hebben daarop de werkgevers in zeer heldere bewoordingen laten weten dat zij zich absoluut niet kunnen vinden in hun werkwijze en dat zij pas inhoudelijk gaan reageren nadat zij hun achterban hebben geïnformeerd.

Samenvatting van de ‘nieuwe werkgeversvoorstellen’

1. De regeling voor contracten voor bepaalde tijd wordt ongeclausuleerd uitgebreid van 2 naar 4 jaar.

2. De leeftijdsdagen worden afgeschaft.

3. Iedereen vanaf salarisklasse G levert 18 vakantie-uren in (tot salarisklasse F komen er 18 uren bij).

4. De jaarlijkse periodieke verhogingen voor alle omroepmedewerkers worden structureel verlaagd en de verlaging wordt bovendien gebaseerd op een lager salaris (nu op schaaleinde-salaris, in voorstel: op feitelijk salaris. Een dubbele verslechtering).

5. De NRD-regeling voor onregelmatig diensten door de week ’s avonds en ’s nachts en op de zaterdag wordt volledig afgeschaft. De werkgevers wensen deze vergoeding te beperken tot zon- en feestdagen.

6. Bij ziekte willen de werkgevers na 6 maanden geen salarisverhoging conform norm meer betalen.

7. De verplichte vergoedingen op basis van bereikbaarheidsdiensten komen te vervallen.

8. De werkgevers wensen een nieuw sociaal plan in de cao op te nemen, dat veel slechter is dan het huidige, op basis van nawerking nog steeds geldende, sociaal plan LPO (voor de medewerkers van de landelijke publieke omroep). Dit voorgestelde sociaal plan zou dan ook voor de medewerkers van de regionale omroep gaan gelden. Door het sociaal plan in de cao op te nemen, zou het recht van de vakbonden om bij reorganisaties betere afspraken te maken (denk aan de aanstaande bezuinigingen van Rutte II en nog een deel van Rutte I) komen te vervallen.

Ledenbijeenkomst 17 februari
FNV KIEM nodigt haar leden, werkzaam bij de landelijke omroepen, uit om op dinsdag 17 februari om 17.00 uur tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de cao-voorstellen van de werkgevers te bespreken.  Ook de niet-leden zijn van harte welkom. De locatie wordt Mediapark Hilversum, details worden later bekendgemaakt. Voor de regionale omroepen zal op korte termijn een aparte bijeenkomst worden belegd.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 __  __  ______  _ _   ___   _____    ___  
 \ \\/ // /_  _// | \| ||  / _ \\ | __ \\  / _ \\ 
 \  //  -| ||-  | ' || / //\ \\ | | \ || / //\ \\ 
 / . \\  _| ||_  | . || | ___ ||| |__/ || | ___ ||
 /_//\_\\ /_____// |_|\_|| |_|| |_|||_____// |_|| |_||
 `-` --` `-----`  `-` -` `-`  `-` -----`  `-`  `-`