/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Een voorstel voor het cao bioscoopbedrijf

maandag 22 september 2014 / Redactie / 2 reacties

Na drie overleggen ligt er een voorstel voor een cao 2014-2016. Geen principeakkoord want op een aantal punten vinden we de voorstellen onverteerbaar.

We hebben hard moeten vechten om aan de onderhandelingstafel van de bioscoopwerkgevers terug te mogen komen. De werkgevers waren al enige tijd in gesprek met Alternatief voor Vakbond (AVV) over een nieuwe cao en de besprekingen waren al in een afrondende fase.

Voorstel, geen principeakkoord
Mede onder druk van een pittige brief van onze advocaat kregen we toch een uitnodiging om te komen praten. Dat hebben we gedaan en na drie overleggen ligt er een voorstel voor een cao 2014-2016.
Geen principeakkoord, want op een aantal punten vinden we de voorstellen onverteerbaar. Bijvoorbeeld het voorstel van werkgevers en AVV om al na 26 weken ziek zijn de loondoorbetaling te verlagen van 100% naar 90%. Zieke werknemers verliezen dus al na een half jaar 10% van hun loon!

Ook willen werkgevers en AVV al vanaf de derde ziekmelding een wachtdag invoeren, tenzij de zieke werknemer kan aantonen dat er sprake is van een chronische ziekte. Ook deze verslechtering vinden wij moeilijk te verteren.

Verslechtering onderhandelingspositie
Door de aanwezigheid van AVV aan tafel is de onderhandelingspositie van FNV KIEM duidelijk verslechterd. Elke keer als wij een voorstel indienen dat niet gesteund wordt door de werkgevers en AVV, krijgen we te horen dat zij dan wel zonder ons een cao afspreken. En dat terwijl wij toch echt zeker weten dat wij veel meer leden hebben dan AVV. Pogingen om onze eisen af te stemmen met AVV en zo sterker te staan in de discussie met de werkgevers, zijn afgewezen door de AVV-delegatie.

Bijeenkomsten
Het voorstel voor de cao 2014-2016 wordt nu eerst voorgelegd aan de cao-coördinator en de vakgroep en zal daarna besproken worden met de leden. We denken aan bijeenkomsten op verschillende locaties om zo veel mogelijk leden de kans te geven zich over het voorstel uit te spreken. Daarnaast kan er natuurlijk ook schriftelijk gereageerd worden.

Onze inzet is en blijft: een cao afspreken die recht doet aan de positie van de werknemers en die een reële loonsverhoging biedt!

Tanja Schrijver
Bestuurder

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 14 november 2014 / Tanja Schrijver, FNV KIEM

  Beste mevrouw Brand,
  Uw uurloon hoort wel verhoogd te worden. In bijlage D op pagina 31 van de cao wordt specifiek verwezen naar de groep kassa-medewerkers die voor 1 juli 2000 in dienst waren. Daar staan de aangepaste salarisbedragen inclusief de afgesproken salarisverhogingen.
  Ook voor u geldt dus de afgesproken salarisverhoging.
  Mocht uw werkgever niet bereid zijn de salarisverhoging door te voeren, neemt u dan alstublieft contact op met onze helpdesk 0900-3685436 zodat wij u verder kunnen helpen.

 • donderdag 13 november 2014 / C.D.Brand

  Via mijn werkgever heb ik vernomen dat over mijn uurloon geen verhoging zal worden uitbetaald.Ik ben namelijk al 38 jaar in dienst van deze werkgever als kassière, waardoor ik een hoger uurloon heb dan mensen die na 2001 in dienst gekomen zijn. Dit betekent dat ik nu al vier jaar hetzelfde uurloon heb en dus waarschijnlijk de komende jaren ook zal houden. Vind u dit opkomen voor al uw leden en is dat een beloning als je al zo lang ergens werkt? Ik heb bijna dagelijks te maken met intimiderende opmerkingen over het feit dat ik te oud ben en te duur en wordt daarom ook bijna nooit meer ingezet boven mijn contracturen. Waarom bent u er voor mij niet?

 
 _____  __  __  _____   ___    _____  __  __ 
 / ___|| \ \\/ // / ____||  / _ \\  / ___// \ \\/ // 
| // __   \ ` // / //---`' | / \ ||  \___ \\  \ ` // 
| \\_\ ||  | ||  \ \\___  | \_/ ||  /  //  | ||  
 \____//   |_||  \_____||  \___//  /____//   |_||  
 `---`   `-`'   `----`  `---`  `-----`   `-`'