/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe site Uitgeverijbedrijf bundelt informatie

woensdag 06 augustus 2014 / Redactie / 1 reactie

De sociale partners in de uitgeverijsector hebben een site opgezet waarop alle informatie over het sociaal beleid in de sector uitgeverijbedrijf gebundeld staat.

De nadruk ligt op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingen. Verder wordt een aantal onderwerpen apart toegelicht.

De website bevat onder meer de onderwerpen nieuws, agenda, cao's,  Gezond Uitgeven!, opleidingen en projecten. Onder het kopje cao's staan alle cao's vermeld die van toepassing zijn in de uitgeverijsector. Per cao staan alle hoofdstukken en artikelen en bijbehorende toelichtingen weergegeven. De tekst van iedere cao is per pagina of integraal te downloaden. Voorts bevat deze site informatie over de cao-fondsen (regelingen, premies, overzichten) en verschillende bedrijfstakregelingen.

"Gezond Uitgeven!" gaat over arbeidsrisico's en arbeidsomstandigheden in de uitgeverijsector. De site bevat naast nieuws ook informatie over wat te doen bij agressie tegen journalisten, beeldschermwerk, risico inventarisatie (RI&E), verzuim en werkdruk, cursussen en trainingen. Tevens is op deze site een link beschikbaar naar de digitale arbocatalogus Gezond Uitgeven. 

Op de pagina opleidingen is een digitale opleidingswegwijzer beschikbaar met informatie over trainingen en cursussen, opleidingen en stageplaatsen. De pagina Projecten tenslotte, bevat informatie over de projecten die het vanuit het Bedrijfstakbureau of anderszins in de uitgeverijsector worden uitgevoerd.

www.uitgeverijbedrijf.nl

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • maandag 29 september 2014 / A.C. Visser

  Dag mevrouw, mijnheer

  Wilt u mij informeren over de stand van zaken m.b.t. de besprekingen over een nieuwe cao voor het uitgeverijbedrijf?

  Ik wacht uw reactie met belangstelling af.

  Vriendelijke groeten,

  Ab Visser

 
      _  _  _____   ______  _____  _  _  
 ____  | || | || | __ \\  /_  _// / ___|| | || | || 
 |  \\ | || | || | | \ ||  -| ||- | // __  | || | || 
 | [] || | \\_/ || | |__/ ||  _| ||_ | \\_\ || | \\_/ || 
 | __//  \____// |_____//  /_____// \____//  \____// 
 |_|`-`   `---`  -----`  `-----`  `---`   `---`  
 `-`