/ Kiem Nieuws

RSS

Medewerkers KRO teleurgesteld in werkgever

dinsdag 10 november 2009 / Redactie / 4 reacties

Het KRO personeel dat lid is van de vakbonden FNV KIEM of CNV Media, gaat niet akkoord met de reactie van de directie aangaande het sociaal plan. Na een drukbezochte ledenvergadering vanochtend, stemden de leden unaniem tegen. Er is een ultimatum gesteld waarbinnen de bonden en de werkgever mogelijk nog tot een akkoord kunnen komen. Echter de medewerkers bereiden al diverse ludieke acties voor. Werkonderbrekingen zijn hierbij niet ondenkbaar.

Goed leven betekent ook goed sociaal plan
Onder deze titel legden de werknemers van de KRO de petitie over het gewenste sociaal plan neer bij hun directie. De afgelopen maanden waren de vakbonden in overleg met de directie over het inrichten van een sociaal plan bedoeld voor de reorganisatie bij de stafafdelingen en niet programmatische diensten van de KRO. In de petitie pleiten de bonden voor zo gunstig mogelijke regelingen bij de geplande reorganisatie waarbij gedwongen ontslagen niet uit zullen blijven.

Martin Kothman, bestuurder FNV KIEM: "De directie verschuilt zich achter het op een goede en verantwoorde wijze met belastinggeld omgaan. Dat terwijl juist de KRO een eigen vermogen heeft dat is opgebracht door de leden en dus niet uit belastinggeld. Ook heeft het geen pas te verwijzen naar reorganisaties en sociale plannen bij andere bedrijven waar de directie een nadrukkelijke eigen verantwoordelijkheid heeft voor het eigen personeel.”

Belangrijkste punten die de bonden willen bereiken:
- Werknemers dienen ten alle tijden vrijgesteld te worden van werkzaamheden ten behoeve van outplacement, sollicitatie en scholingsactiviteiten;
- Het invoeren van een zoektermijn van 8 maanden om nieuw werk te vinden;
- Budget voor outplacementactiviteiten, arbeidsmarktgerichte scholingskosten;
- Een zo optimaal mogelijke ontslagvergoeding waarbij de oude Kantonrechtersformule geldt met een correctiefactor 1.1.

Ultimatum
Volgende week dinsdag 17 november is er een laatste bijeenkomst, waarin de directie een ultimatum krijgt om te komen tot een beter voorstel dan er nu op tafel ligt. Als dit niet het geval is, zullen er acties volgen. De medewerkers van de KRO zijn al diverse ludieke acties aan het voorbereiden, aangezien zij er hard hoofd in hebben na de uitkomsten van vanmorgen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  __  __  ______   ___   __  _   ___  
| \ / || \ \\/ // /_  _//  / _ \\ | || | ||  / _ \\ 
| \/ ||  \ ` //   | ||  | / \ || | '--' || / //\ \\ 
| . . ||  | ||   _| ||  | \_/ || | .--. || | ___ ||
|_|\/|_||  |_||  /__//   \___// |_|| |_|| |_|| |_||
`-` `-`   `-`'  `--`    `---`  `-` `-` `-`  `-`