/ Kiem Nieuws

RSS

Miniconferentie Flex en zekerheid publieke omroep

vrijdag 20 december 2013 / Redactie / geen reacties

Er is dan wel een nieuwe cao afgesloten, maar over onder andere de tijdelijke contracten zijn de gesprekken nog niet afgerond.

Vakbonden en werkgevers binnen de publieke omroep hebben met elkaar afgesproken in 2014 te komen tot nadere afspraken over contracteren, werkzekerheid en permanente educatie.

Die onderwerpen zijn volop in beweging: in het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over de werking van de arbeidsmarkt en onlangs presenteerde minister Asscher het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, dat de flexwet ernstig verandert. 

Miniconferentie
Voor die gesprekken met de werkgevers is het van belang dat medewerkers de vakbond van input voorzien. Daarom organiseert FNV KIEM op 20 januari a.s. een miniconferentie, om te horen wat er leeft, maar vooral ook om met elkaar de belangenafweging in kaart te brengen. Welke risico’s vreest de werkgever? Welke risico's vreest de werknemer? Welke afspraken kunnen vakbonden, ondernemingsraden en werkgevers maken, waarbij zowel het belang van bedrijf als werknemer gediend is?

Mobiliteit en van werk naar werk
De arbeidsmarkt binnen de publieke omroep kenmerkt zich als een arbeidsmarkt waarin de flexibele arbeidsverhouding in veel gedaanten voor komt.  Werknemers moeten hoe dan ook langer doorwerken. Mobiliteit is hierbij een belangrijk sleutelbegrip. Meteen gevolgd door van werk naar werk. Maar ook het (kunnen en willen) ontwikkelen en leren binnen het eigen bedrijf en de functie zijn belangrijk. Voor de werkgever houdt dat in dat meer en effectiever geïnvesteerd moet worden in alle werknemers, zowel vast als flexibel.

Het doel van de miniconferentie flex en zekerheid binnen de publieke omroep is:
- In beeld brengen van de arbeidsmarkt risico’s die werknemers (freelancers) en werkgevers lopen;
- Hoe zouden die risico’s zo goed mogelijk weggenomen kunnen worden in het belang van werknemers en omroepbedrijven zodat flexibiliteit alleen daar ontstaat waar dat strikt genomen nodig is.

Maandag 20 januari
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Hilversum, Studiocentrum Mediapark, Foyer 2

(Voorlopig) Programma
13.30  Inloop
14.00  Korte inleidingen vanuit FNV KIEM en Centrale Ondernemingsraad PO.
Discussie en informatie uitwisseling:
 - Hoe werkt de arbeidsmarkt binnen de PO en welke risico’s lopen werknemers en bedrijven
 - Het regeerakkoord, de nieuwe wet Werk en zekerheid, kansen en bedreigingen
16.00 Slotconclusies en daarna eventueel een hapje en een drankje.

Aanmelden 
(Flex)medewerkers die erbij willen zijn (leden, maar ook niet-leden die een bijdrage willen leveren zijn welkom) kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 10 januari a.s aanmelden via secretariaat@fnv-kiem.nl. Graag naam en omroep vermelden.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   _____   ____    ___   _____    ___  
| || | || | ___|| | _ \\  / _ \\ | __ \\  / _ \\ 
| '--' || | ||__  | |_| || | / \ || | | \ || / //\ \\ 
| .--. || | ||__  | . //  | \_/ || | |__/ || | ___ ||
|_|| |_|| |_____|| |_|\_\\  \___// |_____// |_|| |_||
`-` `-`  `-----`  `-` --`  `---`  -----`  `-`  `-`