/ Kiem Nieuws

RSS

Principeakkoord cao omroeppersoneel

donderdag 28 november 2013 / Redactie / geen reacties

De vakorganisaties, waaronder FNV KIEM en de publieke omroep hebben een principeakkoord bereikt over de cao voor het Omroeppersoneel 2013-2014. 

Deze nieuwe cao geldt voor de werknemers bij de publieke, landelijke en regionale omroep en de Wereldomroep.

Eenmalige uitkering en loonsverhoging
Overeengekomen is dat medewerkers in december 2013 een eenmalige uitkering van 1,5% ontvangen. Daarnaast worden per 1 januari 2014 de lonen met 1% verhoogd, gevolgd door een tweede verhoging van 0,5% per 1 juli 2014.

De pensioenleeftijd wordt gelijk gesteld aan de AOW-leeftijd. Verder worden in het eerste kwartaal van 2014 afspraken uitgewerkt over 3 thema’s: flexibiliteit & zekerheid, van werk naar werk en opleiding & ontwikkeling. 

De werknemersorganisaties leggen het principeakkoord nog voor aan hun achterban. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  ______  _  _   _____   _____   _____  
 \ \\/ // /_  _// | | | || | ___|| / ___|| | ___|| 
 \  //  -| ||- | |/\| || | ||__  | // __  | ||__  
 / . \\  _| ||_ | /\ || | ||__  | \\_\ || | ||__  
 /_//\_\\ /_____// |_// \_|| |_____|| \____//  |_____|| 
 `-` --` `-----` `-`  `-` `-----`  `---`  `-----`