/ Kiem Nieuws

RSS

Denk mee over invulling economische stimuleringsmaatregel filmindustrie

vrijdag 15 november 2013 / Redactie / geen reacties

Afgelopen woensdag organiseerde de NBF- een bijpraatsessie over de door het kabinet en de tweede kamer toegezegde economische steunmaatregel voor de filmindustrie van 20 miljoen.

Daarbij werd teruggekeken op de totstandkoming én vooruitgekeken naar de invulling. De politieke ruimte die het begrotingsakkoord bood maakte de deal op dit moment mogelijk, maar dankzij een langdurige en eensgezinde lobby is de economische steunmaatregel er gekomen. Hiervoor verdienen alle leden van de belangen- en beroepsverenigingen, maar zeker ook de filmproducenten en de het Filmfonds credits. 

Denk mee over de invulling van deze steunmaatregel en vul de enquête in.

Erkenning gebrek aan een Europees ‘level-playing field’
Het kabinet heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 31 oktober 2013 over de Nederlandse filmindustrie erkend dat sprake is van een ongelijk speelveld tussen Nederland en een aantal andere landen in Europa als het gaat over bestedingen van productiekapitaal voor films. De gevolgen hiervan zijn de toename van de besteding van Nederlands productiebudget in het buitenland en het bijna volledig ontbreken van de besteding van productiekapitaal in Nederland door buitenlandse producenten.

Stimuleringsmaatregel: cash rebate
Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van bovenstaande problematiek, is het kabinet bereid een stimuleringsmaatregel in de vorm van een cash-rebate in het leven te roepen. Simpel gezegd betekent een cash rebate dat je achteraf een deel van het geld dat je hebt uitgegeven kunt terugvragen. Hiervoor is vanaf 2014 structureel een budget ter hoogte van 20 miljoen euro per jaar beschikbaar. Doel van de cash rebate is dat minder productiekapitaal uit Nederland wegstroomt en meer productiekapitaal uit het buitenland wordt aangetrokken. Formeel moet er voor deze maatregel Europese goedkeuring worden aangevraagd, dat kan nog een vertragende factor worden.

Consultatieronde kabinet
Het ministerie van OCW voert momenteel samen met het Filmfonds een verkenning uit naar de inrichting van de cash rebate. Hierbij wordt ook de sector betrokken, waaronder FNV KIEM en Crewbelangen. Er wordt gekeken naar voorbeelden van regelingen uit het buitenland,

Versterken van film- en audiovisuele industrie
Het doel van de nieuwe regeling is de film- en audiovisuele industrie te versterken en daarmee het algehele filmklimaat in Nederland. Het is van groot belang dat de nieuwe regeling fraudebestendig is en scherpe controlemechanismen kent met betrekking tot de daadwerkelijk gedane bestedingen van productiekapitaal in Nederland.

Tevens wordt aandacht besteed aan inhoudelijke aspecten, zoals de mogelijkheid voor talent om zich in Nederland verder te ontwikkelen en de promotie en zichtbaarheid van in Nederland gevestigde talenten en filmprofessionals in het buitenland. De uitgangspunten en randvoorwaarden die de politiek aan de stimuleringsmaatregel heeft gesteld zijn vastgelegd in een consultatiedocument.

Praat mee en laat van je horen vóór 19 november
FNV KIEM en Crewbelangen zijn uitgenodigd om mee te praten over de vorm van de cash rebate. Het is van groot belang om op de consultatie in te spelen, nu moeten de boordelingscriteria worden bepaald: wie krijgt hoeveel geld en waarom? Dit wordt bepaald in een puntensysteem: er worden bijvoorbeeld voor draaidagen in Nederland, postproductie, maar ook voor departementen punten toegekend. Liggen die criteria eenmaal vast dan wordt toekenning van geld een kwestie van het aflopen van een checklist en ingeleverde bonnetjes controleren.

Het geld schept een kans, maar brengt ook een verantwoordelijkheid mee. Misbruik van de regeling door opportunisme ligt op de loer, dat moet voorkomen worden. Betere tarieven voor crew werd genoemd, maar ook geld voor postproductie, facilitaire bedrijven en nog meer. Het wordt een puzzel onder hoge tijdsdruk, iedereen wil graag dat deze maatregel snel wordt ingevoerd. As. dinsdag 19 november moeten wij standpunten inleveren bij het ministerie, op 27 november vindt er een gesprek plaats met het ministerie van OCW.

Vul onderstaande enquête in en help ons mee om het beleid te beïnvloeden! Vul dit weekend de vragenlijst in. Heb je nog vragen of behoefte aan meer informatie, stuur dan een mail aan bestuur@crewbelangen.nl

Naar de enquête

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____   ______  ______  _  _  _  _   ___  
 | _ \\  /_  _// /_  _// | || | || | \ / ||  / _ \\ 
 | |_| ||  -| ||-   | ||  | || | || | \/ || | / \ || 
 | . //  _| ||_  _| ||  | \\_/ || | . . || | \_/ || 
 |_|\_\\  /_____// /__//   \____// |_|\/|_||  \___// 
 `-` --`  `-----`  `--`    `---`  `-` `-`  `---`