/ Kiem Nieuws

RSS

3©-DA Platform: samenwerking tussen consumenten en creatieven in het digitale tijdperk

donderdag 29 november 2012 / Redactie / 1 reactie

De Nederlandse en Franse consumenten- en makersorganisaties hebben zich sinds vandaag verenigd in het Platform 3©-DA – Consumers and Creators for Creation in the Digital Age. Platform 3©-DA is online via de website www.3c-da.org. De organisaties presenteren vandaag een gezamenlijke visie voor een eerlijk vergoedings- en licentiesysteem voor digitale content.

De presentatie van dit initiatief, verwelkomd door Europarlementariërs van verschillende politieke stromingen, heeft tot doel een evenwichtig antwoord te bieden voor alle betrokken belangen bij het rechtenbeheer online.

Achtergrond
De problemen en discussie rond rechtenbeheer online is zeker niet nieuw en veel van de onderliggende vragen zijn de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal uitgebreid bediscussieerd. Ambitieuze, concrete wetsvoorstellen of beleidsvoornemens heeft dit echter, nationaal, noch Europees, opgeleverd, terwijl de meest recente repressieve maatregelen en oplossingen (Hadopi in Frankrijk of recenter, het mislukte ACTA voorstel) – maatregelen waarvan de efficiëntie voor het verkrijgen van een eerlijke vergoeding voor auteurs en artiesten te betwijfelen zijn – enkel de al bestaande kloof tussen artiesten en hun publiek lijken te vergroten.


Toch zijn alle partijen het over een ding eens: de huidige status quo (d.w.z. het gebrek aan zowel voldoende legaal aanbod, als een eerlijke beloning voor auteurs en artiesten) is niet langer acceptabel. Voorstellen Het 3©-DA Platform stelt daarom twee elkaar aanvullende maatregelen voor:

- Legaliseer het niet-commercieel up- en downloaden (p2p-gebruik) door privé-personen middels introductie van een internetvergoeding (te betalen via het internet abonnement). (Het commercieel faciliteren van peer-to-peer gebruik zal enkel toegestaan zijn onder de voorwaarden zoals beschreven in deel II van het voorstel.)

- Voor on demand streaming diensten en sites die p2p-gebruik faciliteren stelt het Platform invoering van verplicht collectief beheer voor. Dit systeem geeft online ondernemers de mogelijkheid nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en garandeert rechthebbenden een eerlijke vergoeding.

Duurzaam evenwicht
Deze wettelijke vergoedings- en licentiemodellen (die in Frankrijk, Nederland en de meeste andere Europese lidstaten voor radio-uitzendingen en thuiskopiëren al jaren ingezet worden) beogen een duurzaam evenwicht te creëren tussen de betrokken belangen en respecteren zowel de privacy van consumenten, de vrijheid van meningsuiting, als het recht van makers en producenten op een eerlijke vergoeding.

Actief deelnemen
De leden van het 3©-DA Platform nodigen geïnteresseerde consumenten, auteurs en artiesten uit de website www.3c-da.org te bezoeken en actief deel te nemen aan het debat. 3©-DA is een initiatief van: UFC Que Choisir (de Franse consumentenbond), De Consumentenbond, Ntb (vakbond voor musici, componisten/tekstschrijvers en acteurs) FNV KIEM (vakbond voor Kunsten, Informatie-Industrie, Entertainment en Media) 3©-DA wordt ondersteund door onder meer ACT, DDG, Netwerk Scenarioschrijvers, VvL, Fla, NVJ, Pour le Cinema, La Quadrature du Net, Creation Public Internet en SAMUP

Download hier het raamwerk om cultureel aanbod te bevorderen en te reguleren.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 30 november 2012 / M.J. Trapman (Vakgroep theater)

  Op bijdragen van leden van FNV Kiem wordt geen prijs gesteld.

 
 __  __   ___   _ _   ______  _____   _____  
 \ \\/ //  / _ \\  | \| || /_  _// |__ //  | ___|| 
 \  //  | / \ || | ' ||  -| ||-   / //  | ||__  
 / . \\  | \_/ || | . ||  _| ||_  / //__  | ||__  
 /_//\_\\  \___//  |_|\_|| /_____// /_____|| |_____|| 
 `-` --`  `---`  `-` -`  `-----`  `-----`  `-----`