/ Kiem Nieuws

RSS

Één cao voor het uitgeverijbedrijf? Wat wil jij?

woensdag 14 november 2012 / Redactie / geen reacties

Eind oktober heeft voor een tweede keer een gesprek plaatsgevonden met de werkgevers over een verlenging van de cao voor het boeken en tijdschriften uitgeverijbedrijf (BTU).

Omdat er al enige tijd gesproken wordt over één cao voor het hele uitgeverijbedrijf, dus ook voor kranten en journalisten, was het idee om de huidige cao BTU te verlengen tot 31 december, of zelfs 1 maart 2013.

Geen loonsverhoging
Dit leek FNV KIEM ook een prima idee, maar dan wel met een loonsverhoging! Opnieuw is hier, eind oktober, door de werkgevers ‘nee’ tegen gezegd. Niet de door ons gevraagde 1% structurele loonsverhoging en zelfs niet een éénmalige uitkering! Je krijgt niets, want dat kan de sector, althans volgens de werkgevers, niet missen.

Van werk naar werk
Dat de sector in zwaar weer verkeert is ons bekend. FNV KIEM is met veel bedrijven in gesprek over sociaal plannen die nodig zijn omdat er gereorganiseerd wordt. Veel mensen verliezen hun baan. Dat is erg. FNV KIEM probeert met behulp van “van werk naar werk” programma’s er alles aan te doen om mensen naar ander werk te (laten) begeleiden. Naast deze zogenaamde “wijkers” zijn er toch ook nog steeds veel “blijvers”. Nu geen loonsverhoging betekent dat iedereen in de sector er in 2012 netto weer meer dan 2% op achteruit gaat. Wij vinden dit niet te verkopen, maar, nogmaals, de werkgevers blijken niet te vermurwen.

Enquête
Naar aanleiding van het mislukken van de onderhandelingen om tot een nieuwe cao te komen hebben we de afgelopen week gebruikt om ons te beraden op de ontstane situatie en hoe nu verder. We hebben besloten om eerst jou en alle andere mensen die dit betreft aan het woord te laten. We hebben hiertoe een online enquête ontwikkeld en hopen dat je deze wil invullen om ons mogelijk op een nieuw spoor te zetten.

Ook maken we nu, wat betreft jouw wensen en verlangens, een koppeling tussen de BTU cao en de nieuwe raam cao. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar Anne Jan de Graaf, sectorbestuurder Uitgeverijen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   ____    ___   _ _   ______ 
| \ / ||  / _ \\  | _ \\  / _ \\  | \| || /_  _// 
| \/ || / //\ \\ | |_| || | / \ || | ' ||  -| ||- 
| . . || | ___ || | . //  | \_/ || | . ||  _| ||_ 
|_|\/|_|| |_|| |_|| |_|\_\\  \___//  |_|\_|| /_____// 
`-` `-` `-`  `-` `-` --`  `---`  `-` -`  `-----`