/ Kiem Nieuws

RSS

Winst Audax daalt met bijna 60 pct

donderdag 01 april 2010 / Redactie / geen reacties

Audax heeft vorig jaar zijn winst met bijna 60 pct zien dalen. Het bedrijf had het moeilijk door teruglopende advertentie-inkomsten en een terugval van het aantal passagiers op Schiphol en dus het aantal bezoekers in de AKO-winkels daar.

Lager winst
Netto verdiende Audax 2,4 miljoen euro tegen ruim 6 miljoen euro in 2008. Het concern spreekt van ‘een moeilijk jaar’. Onder meer een slechte advertentiemarkt, teruglopende marge en kostenreducties hebben geleid tot een lagere winst. Het bedrijfsresultaat van Audax is ten opzichte van 2008 met ruim de helft gedaald tot 3,4 miljoen euro. De geconsolideerde omzet bleef met 310 miljoen euro stabiel. De precieze cijfers bij Audax Publishing zijn onbekend. Het moederconcern meldt dat er in 2009 reorganisaties waren op de redacties van HP/De Tijd, Aktueel, AvantGarde en Audax Media. Ten opzichte van 2008 is het aantal medewerkers bij Audax Publishing en Audax Media hierdoor met circa 10 pct afgenomen. Ondanks de druk op de advertentiemarkt hebben dankzij kostenbesparingsprogramma’s alle uitgeverijen beter gepresteerd dan in 2008.

Uitbouw AKO-vestigingen
Betapress hield qua omzet stand, maar zag haar brutomarge verder verschralen door druk van uitgevers en retailers. Daarnaast werd zij geconfronteerd met fors hogere logistieke kosten voor de verwerking van de toegenomen retourstroom. AKO kon het aantal vestigingen verder uitbouwen en een deel van haar bestaande winkels naar de nieuwe huisstijl transformeren. Zij werd geconfronteerd met een historisch ongekende daling van het aantal passagiers op Schiphol. Met 17 winkels op Schiphol kon een negatief effect op traditionele omzet niet uitblijven. AKO heeft in 2009 een samenwerkings-overeenkomst met TNT Post gesloten voor het plaatsen van servicebalies op langere termijn in al haar vestigingen. In de loop van 2009 waren er 21 gerealiseerd.

Marktaandeel vergroten
De strategie van Audax is gericht op het behoud van haar zelfstandigheid en het verzekeren van haar continuïteit, met name door het marktaandeel op haar markten uit te breiden en te zorgen voor een voldoende rendement. Het bedrijf zegt hierin te slagen door ‘steeds weer alert te reageren op actualiteiten en een omgeving te creëren waarin haar medewerkers de ruimte krijgen om hun creativiteit en inzet tot toegevoegde waarde voor het bedrijf te maken’.

Bron: Adformatie online

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
       ___   _  _   ___   ______   ___  
  ___   / _ \\ | \ / ||  / _ \\  /_____//  / _ \\ 
  /  || | / \ || | \/ || | / \ || `____ `  / //\ \\ 
 | [] || | \_/ || | . . || | \_/ || /___//  | ___ ||
  \__ ||  \___// |_|\/|_||  \___//  `__ `  |_|| |_||
  -|_||  `---`  `-` `-`  `---`  /_//   `-`  `-` 
   `-`                 `-`