/ Kiem Nieuws

RSS

Laat publieke omroep over aan de makers

dinsdag 06 april 2010 / Redactie / 1 reactie

FNV KIEM heeft vorige week op uitnodiging van het ministerie van OCW haar bijdrage geleverd aan de toekomstverkenning landelijke publieke omroepen. Als grootste vakorganisatie van werknemers en freelancers die werkzaam zijn bij de landelijke publieke omroepen, is het van belang betrokken te zijn bij de toekomst van de publieke omroep.

FNV KIEM heeft in het advies ook haar leden gevraagd hun opvattingen, wensen, ideen, gedachten, etc. kenbaar te maken. Dit heeft, tezamen met de continue informatie van leden, maar ook van niet leden, werkzaam bij de publieke omroepen, geleid tot een stevige bijdrage. Een belangrijk punt is dat de publieke omroepen weer het domein moeten worden van de makers en minder van instituties die nu de publieke omroep beheersen.

FNV KIEM hecht blijvend waarde aan een sterke publieke omroep. Een publieke omroep waarin de vele stromingen en meningen in ons land zich kunnen herkennen hoort bij onze cultuur en is daarin diep geworteld. Daarnaast is een sterke publieke omroep nodig als leverancier van betrouwbare informatie, die juist vanwege het pluriforme karakter ervan, onderwerpen die de mensen bezig houden van vele kanten kan belichten.

Lees hier het gehele adviesdocument.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 06 april 2010 / Jurre Schreuder

  Het is van wezenlijk belang dat de publieke omroep blijft bestaan en een plaats blijft geven aan de vele vormen van gedachtengoed die in de Nederlandse samenleving leven zonder dat daar direct commerciele winst aan gekoppeld wordt.
  Het moet mogelijk zijn en blijven om ideeën en meningen te delen, programma's en series te maken zonder dat daar een groot commercieel bedrijf achter staat dat daarin vooral zijn eigen belang vertegenwoordigd wil zien.
  Niet de massa maar de diversiteit moet regeren.
  Net zoals de samenstelling van onze politieke arena zou de publieke omroep een programma aanbod moeten maken waar dat in terugkomt, dus ook een plek, een stem, een programma, een serie voor kleiner publiek.
  Graag zie ik een sterke onafhankelijke (van bedrijven) publieke omroep die zich richt op een divers aanbod van programma's die naast een breed publiek ook kleinere en specifiekere delen van het publiek bedienen.
  Een rijk gedachtengoed, geeft een welvarend land, dat rijke gedachtengoed moeten we blijven delen. De publieke omroep is daar bij uitstek het platform voor.
  (ook via internet en alle andere denkbare kanalen..)

 
 _____  _  _   _____  __  __        ___  
 |__ // | || | || |__ //  \ \\/ //   ___   / _ \\ 
  / //  | || | ||  / //   \ ` //   /  || / //\ \\ 
 / //__ | \\_/ ||  / //__   | ||   | [] || | ___ ||
 /_____|| \____//  /_____||  |_||   \__ || |_|| |_||
 `-----`  `---`  `-----`   `-`'    -|_|| `-`  `-` 
                       `-`