/ Kiem Nieuws

RSS

Pensioenfonds Film & Bioscopen gaat op in PNO Media

donderdag 12 april 2012 / Redactie / geen reacties

Het pensioenfonds Film & Bioscopen gaat zijn vermogen onderbrengen bij PNO Media, het pensioenfonds voor de mediabranche. Deze collectieve overdracht is mogelijk geworden nu ook De Nederlandse Bank er toestemming voor heeft gegeven. Voor de ongeveer 4000 deelnemers/slapers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds Film & Bioscopen heeft de overgang aanzienlijke voordelen. De uitvoeringskosten zullen aanmerkelijk dalen en de pensioenaanspraken en uitkeringen gaan omhoog.

Pepijn ten Kate, pensioenfondsbestuurder namens FNV KIEM, legt uit: “PNO Media, heeft zo’n 35.000 deelnemers en pensioengerechtigden, Zij kunnen vanwege dat schaalvoordeel de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling veel lager houden. Dat houdt in dat van iedere ingelegde euro structureel meer gaat naar de daadwerkelijke pensioenopbouw en dus een beter pensioen.”

Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds PNO Media momenteel een lagere dekkingsgraad dan die van Film & Bioscopen. Daarmee lopen de deelnemers en gepensioneerden een grotere kans op een eventuele (reeds aangekondigde) korting op de pensioenen (rechten). Echter omdat de collectieve inkoop bij PNO Media door het dit dekkingsgraadverschil relatief gunstig is blijven er voldoende middelen over om de deelnemers van Film & Bioscopen volledig te compenseren bij een eventuele korting door PNO Media, medio 2013.  Bovendien kunnen de opgebouwde pensioenrechten en -uitkeringen direct na de overgang al met  5% opgehoogd worden vanaf 1 april 2012. “Hiermee lopen wij een deel van de achterstand op gemiste indexaties in”, aldus Ten Kate.

De overgang naar PNO Media betekent dat het pensioenfonds Film & Bioscopen op korte termijn zal worden geliquideerd. Deelnemers en gepensioneerden worden ook persoonlijk, per brief, geïnformeerd over deze overdracht, de redenen en de consequenties. Voor vragen over deze overgang kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met de afdeling Pensioenbeheer van de betrokken pensioenuitvoerder MPD: 035 702 34 56.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  _  _   ____    ___   _ _   ___  
 \ \\/ // | || | || | _ \\  / _ \\  | \| ||  / _ \\ 
 \  // | || | || | |_| || / //\ \\ | ' || / //\ \\ 
 / . \\ | \\_/ || | . // | ___ || | . || | ___ ||
 /_//\_\\ \____//  |_|\_\\ |_|| |_|| |_|\_|| |_|| |_||
 `-` --`  `---`  `-` --` `-`  `-` `-` -` `-`  `-`