/ Kiem Nieuws

RSS

Stel maker en consument centraal in het auteursrecht!

dinsdag 29 november 2011 / Redactie / geen reacties

Oproep van Consumenten, auteurs en artiesten aan de Kamer

Vandaag overhandigden Bart Combée, Agnes Jongerius en acteur Bartho Braat een oproep aan de Tweede Kamer om artiesten, auteurs en consumenten centraal te stellen in het auteursrecht. De oproep, een initiatief van Consumentenbond en podiumkunstbonden Ntb en FNV KIEM werd namens ruim 25.000 aangesloten professionele makers ondertekend door alle beroepsorganisaties en vakbonden voor musici, componisten, acteurs, regisseurs, scenaristen en journalisten.

De bonden roepen onder meer op af te zien van vervanging van de thuiskopieregeling door een downloadverbod, spoedige invoering van een sterk auteurscontractenrecht en handhaving van auteursrechten bij commerciële websites en niet bij consumenten. De Tweede Kamer vergadert morgen over de plannen van het kabinet rond het auteursrecht.

Geen verbod op downloaden
Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Een downloadverbod criminaliseert consumenten en is een inbreuk op hun privacy. We moeten de vrijheden van consumenten op het net beschermen maar ook de rechten van artiesten respecteren. Artiesten hebben immers recht op een vergoeding voor het gebruik van hun presentaties.”

Keuze voor vergoeden en licenseren in plaats van verbieden
Erwin Angad-Gaur, secretaris/directeur van de Ntb: “Zoals ook Eurocommissaris Kroes vorige week constateerde, werkt de huidige inrichting van het online auteursrecht niet. Het is tijd fundamenteel anders te gaan denken en te streven naar een auteursrecht dat niet uitgaat van verbieden en beperken, maar van licenties en vergoedingen. Uiteraard moet voor gebruik betaald worden en uiteraard moeten illegale sites worden aangepakt. De focus moet echter niet liggen op beperken van aanbod, maar op het mogelijk maken daarvan. Vergoedings- en licentiesystemen zijn daarvoor het beste middel. Concentratie van rechten bij producenten heeft alleen maar averechts gewerkt.”

Sterk auteurscontractenrecht
Agnes Jongerius, voorzitter FNV: “Van groot belang is bovendien dat auteursrechtelijke inkomsten ook werkelijk bij auteurs en artiesten terecht komen. Op dit moment is de praktijk dat rechten bijna standaard moeten worden overgedragen aan producenten en opdrachtgevers. In de landen om ons heen werd al jaren geleden wetgeving aangenomen (het zgn. Auteurscontractenrecht) die auteurs en artiesten tegen wurgcontracten moet beschermen. Vermoedelijk dat volgend jaar ook in Nederland aanvullende wetgeving komt. Het is van groot belang dat de politiek daarbij werkelijk stevig inzet.”

Oproep
De oproep aan de Tweede Kamer (bijgevoegd) werd mede-ondertekend door: ACT (beroepsvereniging voor acteurs), BCMM (Beroepsvereniging Multimedia Componisten), Dutch Directors Guild, FLA (FreeLancers Associatie), GeNeCo (Genootschap Nederlandse Componisten), MiMM (Muziekinstitituut Multimedia Muziek), Netwerk Scenarioschrijvers, NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), PALM (vereniging voor professionele auteurs lichte muziek), Samen1Stem (beroepsvereniging voor stemacteurs), Unie van componisten in Nederland en VvL (Vereniging van Letterkundigen).
 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  __  __  ______   ___         ___  
 | |/ // \ \\/ // /_____//  / _ \\  ____   / _ \\ 
 | ' //  \ ` //  `____ `  / //\ \\ |  \\  | / \ || 
 | . \\   | ||  /___//  | ___ || | [] ||  | \_/ || 
 |_|\_\\  |_||  `__ `  |_|| |_|| | __//  \___// 
 `-` --`  `-`'  /_//   `-`  `-` |_|`-`   `---`  
          `-`         `-`