/ Kiem Nieuws

RSS

Ledenvergadering bij Radio Nederland Wereldomroep

woensdag 16 november 2011 / Redactie / geen reacties

Afgelopen week hebben de RNW-directie en FNV KIEM, CNV Media en NVJ de onderhandelingen over een sociaal plan voor de Wereldomroep hervat.

Sociaal plan
Tijdens dit overleg is onder meer gesproken over de mogelijkheden om een ouderenbeleid vorm in te geven in een sociaal plan. Daarnaast is onder meer gesproken over de procedure waarmee wordt omgegaan met gewijzigde functies. Wat FNV KIEM betreft, moet er, zoals bekend, conform het ontslagbesluit te worden afgespiegeld.

Overleg afgebroken
Het overleg is afgebroken, zonder dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt. Wij hebben daarbij aangegeven, dat wij, voor wij verder spreken met de directie, eerst in gesprek willen met onze achterban.

Ledenvergadering
Op 22 november organiseren FNV KIEM, NVJ en CNV Media een gezamenlijke ledenvergadering, zodat wij de stand van zaken nader kunnen toelichten en met onze leden van gedachten kunnen wisselen. Niet-leden zijn ook welkom.

Ledenvergadering voor leden van FNV KIEM werkzaam bij Radio Nederland Wereldomroep
Maandag 22 november om 13:00 uur
Studio RNTC gebouw

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   _____  __  __  __  __  _____   ______ 
 | \| || | ___|| \ \\/ // \ \\/ // |__ //  /_  _// 
 | ' || | ||__   \  //  \ ` //   / //   -| ||- 
 | . || | ||__   / . \\   | ||   / //__  _| ||_ 
 |_|\_|| |_____|| /_//\_\\  |_||  /_____|| /_____// 
 `-` -`  `-----`  `-` --`  `-`'  `-----`  `-----`