/ Kiem Nieuws

RSS

Mogelijk Mobiliteitscentrum NPO

donderdag 11 februari 2010 / Redactie / geen reacties

De Nederlandse Publieke Omroep onderzoekt of er bij de omroepen behoefte bestaat aan een mobiliteitscentrum voor alle omroepen. ‘De verschuiving van budgetten en zendtijd in Hilversum heeft grote personele gevolgen. Mogelijk dat we zowel uitstromers als omroepen die nieuwe mensen zoeken een dienst kunnen bewijzen. Maar we gaan alleen een voorziening optuigen als er behoefte aan is’, aldus woordvoerder Erik Kroeze van de NPO.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de mobiliteit die verschuivingen in het bestel veroorzaken - als gevolg van de nieuwe toetreders Powned en WNL en de groei van MAX en BNN - in banen te leiden. Kroeze: ‘Je kunt denken aan een relatief eenvoudige databank, aansluiting bij een bestaand mobiliteitscentrum of een eigen faciliteit. We gaan eerst bekijken hoe groot de uitstroom is en of de nieuwe en sterk gegroeide omroepen daar behoefte aan hebben. Je kunt je voorstellen dat mensen die bij de ene omroep vertrekken heel goed bij een andere weer kunnen worden ingezet. Zo kun je de ervaring voor de publieke omroep als geheel bewaren.’

Bron: Villamedia

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __   ___   _____    ___   __  __   ___  
 | |/ //  / _ \\ | __ \\  / _ \\  \ \\/ //  / _ \\ 
 | ' //  / //\ \\ | | \ || / //\ \\  \  //  | / \ || 
 | . \\ | ___ ||| |__/ || | ___ || / . \\  | \_/ || 
 |_|\_\\ |_|| |_|||_____// |_|| |_|| /_//\_\\  \___// 
 `-` --` `-`  `-` -----`  `-`  `-` `-` --`  `---`