/ Kiem Nieuws

RSS

Sociaal plan Radio Nederland Wereldomroep stap dichterbij

vrijdag 21 oktober 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM heeft afgelopen week samen met de RNW-directie en de andere bonden, NVJ en CNV Media de onderhandelingen over een sociaal plan voor de Wereldomroep hervat. Tijdens dit overleg is een aantal belangrijke stappen gezet op weg naar een goed sociaal plan.

Concept sociaal plan
Voorafgaand aan het overleg had de directie van de Wereldomroep een concept sociaal plan opgesteld. De basis hiervan wordt gevormd door het sociaal plan, dat de vakorganisaties met de landelijke publieke omroepen hebben afgesloten. Zo wordt er in dit concept bijvoorbeeld ook uitgegaan van een ontslagvergoeding gebaseerd op de ‘oude’, dus betere kantonrechtersformule, geldt er een zoektermijn van 5 maanden en wordt er begeleiding aangeboden bij het vinden van een andere baan, met bijbehorend budget. Er zijn echter ook een aantal verschillen waarover uitvoerig gesproken is.

Boventalligheid
Eén van die punten betreft de wijze waarop boventalligheid dient te worden vastgesteld. Wat FNV KIEM betreft, dient er, conform het ontslagbesluit, te worden afgespiegeld. Daarnaast kan er, voor eventuele nieuw te creëren functies, in overleg met de or een interne herplaatsings- of sollicitatieprocedure worden afgesproken.

Plaatsmakersregeling
Daarnaast hebben we ervoor gepleit om in het sociaal plan ook een ‘plaatsmakersregeling’ op te nemen. Hierdoor wordt het mogelijk voor mensen om, op vrijwillige basis, plaats te maken voor een collega, zodat die zijn baan kan behouden.

Terugkeerregeling
Ook is er gesproken over een ‘terugkeer-‘ of een ‘spijtoptanten-regeling’, zodat werknemers, die een nieuwe betrekking aanvaarden, maar die bijvoorbeeld na de proefperiode reeds ontslagen worden, terug kunnen vallen op de voorzieningen van het sociaal plan. Tenslotte is er afgesproken over de mogelijkheid om een ouderenregeling op te nemen nader te onderzoeken.

Verder onderhandelen
Al zijn er nog geen definitieve besluiten genomen, toch liggen partijen op bovengenoemde punten dicht bij elkaar. De directie heeft dan ook aangegeven onze wijzigingsvoorstellen in een tweede conceptversie mee te laten wegen. Over andere punten, zoals een repatriëringregeling en een vergoeding voor Freelancers, die al langer voor de Wereldomroep werken, zal nog verder moeten worden onderhandeld.

Ledenvergadering
Op 24 oktober organiseren de vakbonden FNV KIEM, NVJ en CNV Media een gezamenlijke ledenvergadering, zodat wij de stand van zaken nader kunnen toelichten en met de medewerkers van gedachte kunnen wisselen. Niet-leden zijn ook welkom.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _ _  _  _   ______   ___  
|   \\  / _ \\  | \| || | || | || /_  _//  / _ \\ 
| -- // | / \ || | ' || | || | ||  | ||  / //\ \\ 
| -- \\ | \_/ || | . || | \\_/ ||  _| ||  | ___ ||
|______//  \___//  |_|\_|| \____//  /__//  |_|| |_||
`------`  `---`  `-` -`  `---`  `--`   `-`  `-`