/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM in de bres voor freelance camera- en geluidsmensen

dinsdag 09 februari 2010 / Redactie / geen reacties

Een aantal weken geleden is zonder medeweten van FNV KIEM vanuit het facilitaire bedrijf DutchView een brief verzonden naar freelancers die werkzaam zijn in verschillende vakgroepen (o.a. geluid en meercamera). In deze brief werd gesteld dat de tarieven komend jaar worden verlaagd en zo ook de voorwaarden zoals rusttijd, overwerk erop achteruit gaan. Dit heeft tot veel commototie onder de freelancers geleid. In reactie hierop is FNV KIEM het gesprek aangegaan met de directeur HRM van DutchView, Daan van Pelt.

Martin Kothman, bestuurder FNV KIEM en vertegenwoordigend voor De Vereniging Crewbelangen, reageerde geschokt op de inhoud van de brief: “Het kan toch niet zo zijn dat een facilitair bedrijf dit op deze manier initieert. Wij zijn in het gesprek, waar ook twee freelancers, Rudolf van Moorsel en Bas Roessel, aan hebben deelgenomen, heel duidelijk geweest over de inhoud van de brief en hoe deze is gevallen bij de freelancers. Het is wat ons betreft onacceptabel!”

DutchView heeft inmiddels een brief aan de freelancers gestuurd waarin zij de freelancers uitnodigt voor een bijeenkomst op 16 februari a.s. om 11.00 uur op het Mediapark Hilversum. FNV KIEM roept iedereen op om naar deze bijeenkomst te komen en zijn stem te laten horen.

Wat vindt FNV KIEM?

- Het is onacceptabel dat op deze eenzijdige wijze de tarieven van freelancers worden verlaagd c.q. hun voorwaarden worden verslechterd. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van diverse maatregelen van bedrijven waaronder DutchView de tarieven en overige arbeidsvoorwaarden van freelancers alleen maar achteruit gegaan. De marktomstandigheden eisen ook aan de kant van de freelancers hun tol, en met deze actie wentelt DutchView haar problemen wat al te gemakkelijk af op de groep met de zwakste positie in deze markt.

- We hebben aangegeven dat er enorm veel terechte commotie is ontstaan over deze brief en dat we deze beschouwen als een voorstel dat ook weer ingetrokken kan worden. Ook moet duidelijk zijn dat de freelancers deze acties van bedrijven waarvoor zij werken niet meer accepteren en bereid zijn in actie te komen mocht dat noodzakelijk zijn. De vakorganisaties adviseren hun leden niet akkoord te gaan met de in de brief genoemde voorwaarden.

- Daan van Pelt heeft gezegd de inhoud van de brief wel "genuanceerder te willen benaderen" en de brief te beschouwen als "een aanzet voor discussie". De brief moet zeker "niet gezien worden als een dictaat". Hij gaat ons overleg intern bespreken en zal FNV KIEM daarover zo snel mogelijk berichten.

- Wij van onze kant hebben nadrukkelijk aangegeven dat deze brief op de een of andere wijze door DutchView moet worden ingetrokken. Het bedrijf kan daarmee een positief gebaar maken naar de brede groep freelancers waarvan zij ook afhankelijk zijn.

- Voor de meer lange termijn hebben we voorgesteld dat de organisaties van freelancers FNV KIEM, VCB en CNV Media met DutchView een platform gaan vormen waar direct gecommuniceerd kan worden over dit onderwerp en andere onderwerpen die samenhangen met de inzet van freelancers.

Hou deze site in de gaten voor de up-to-date informatie, want uiteraard is deze kwestie nog niet voorbij.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Arbeidsvoorwaarden freelancers film en tv

  dinsdag 02 februari 2010

  De voorwaarden waaronder professionele freelance camera- en geluidsmensen werken, staan al jaren onder druk. De markt hanteert het principe: voor jou tien anderen. Het resultaat is een markt waarin steeds meer voor steeds minder moet, waardoor kwaliteit en vakmanschap onder druk komen te staan. Voor de toekomstbestendigheid van de branche is het volgens de… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___  __  __  _  _   ______  _  _  
 /_____//  / _ \\ \ \\ / // | || | || /_  _// | || | || 
 `____ `  | / \ || \ \/ // | || | ||  | ||  | || | || 
 /___//  | \_/ ||  \ //  | \\_/ ||  _| ||  | \\_/ || 
 `__ `   \___//   \//   \____//  /__//   \____// 
 /_//    `---`    `    `---`  `--`    `---`  
 `-`