/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe cao omroeppersoneel

vrijdag 15 juli 2011 / Redactie / 1 reactie

Samen met de andere mediabonden kan FNV KIEM zijn handtekening zetten onder de nieuwe cao voor het omroeppersoneel. Het onderhandelingsresultaat dat de bonden op 17 juni bereikten is door een meerderheid van de leden goedgekeurd.

Het is niet gelukt om alle voorstellen er doorheen te krijgen. Het zal dus niet verbazen dat er door verschillende leden kritische kanttekeningen zijn geplaatst en door enkele leden om uiteenlopende redenen tegen is gestemd.

Het cao-akkoord zorgt de komende periode in ieder geval voor rust en duidelijkheid. Zeker als je bedenkt wat de omroepwereld de komende tijd te wachten staat. Denk aan de bezuinigingsplannen van de regering.

Pensioenopbouw
Bestuurder Peter van den Bunder toont zich vooral verheugd over de gedeeltelijke reparatie van de fvp-regeling. Dat is is een overheidsregeling die ervoor zorgt dat mensen die in de WW belanden, pensioen kunnen blijven opbouwen. Deze regeling is per 1 januari opgehouden te bestaan. En de pot met geld is dus leeg. Van den Bunder: “Door de reparatie kan pensioenschade bij werkloosheid beperkt blijven.”

De hoofdpunten van de nieuwe cao:
• De cao heeft een looptijd van 24 maanden; van 1 januari 2011 topt en met 31 december 2012.
• Een structurele loonsverhoging van 1%, per 1 januari 2011. Daarnaast een eenmalige uitkering van 0,5% per 1 oktober 2011 en van 1,5% per 1 januari 2012.
• Partijen hebben afgesproken om tot en met 31 december 2012, jaarlijks 250 duizend euro vrij te maken ter compensatie van het verlies van pensioenopbouw voor medewerkers die hun baan verliezen. Een paritaire commissie zal zich over individuele gevallen buigen en de vorm en hoogte van de eventuele compensatie bepalen.
• Werknemers krijgen de mogelijkheid een onafhankelijke derde te betrekken bij een door hen ingesteld bezwaar bij hun jaarlijkse beoordeling.
• Een paritaire werkgroep zal zich buigen over (te ontwikkelen) beleid en instrumenten in het kader van Sociale Innovatie. De bevindingen van de werkgroep zullen een leidende rol spelen bij het volgende cao-overleg.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • woensdag 19 september 2012 / Dick Sauer

  Is er nog te achterhalen hoeveel geld er uit de omroepbijdragen kwam,voordat het bij de belasting inning kwam.
  Volgens mij was dat geoormerkt geld.
  Was dat meer of minder dan de het huidige budget,rekening gehouden met de trendmatige verhogingen in de afgelopen jaren?

 
  _____  __  __  __  _   ___   _____  __  __ 
 / ___// \ \\/ // | || | ||  / _ \\  / ___|| \ \\/ // 
 \___ \\  \ ` // | '--' || / //\ \\ | // __   \ ` // 
 /  //  | ||  | .--. || | ___ ||| \\_\ ||  | ||  
 /____//   |_||  |_|| |_|| |_|| |_|| \____//   |_||  
`-----`   `-`'  `-` `-` `-`  `-`  `---`   `-`'