/ Kiem Nieuws

RSS

Meerderheid FNV KIEM-leden stemt in met sociaal plan NDC

vrijdag 15 juli 2011 / Redactie / geen reacties

Een meerderheid van de FNV KIEM-leden heeft ingestemd het sociaal plan voor de NDC Mediagroep.  Dit betekent dat er tot ondertekening van het sociaal plan overgaan kan worden, maar naar aanleiding van de gemaakte op- en aanmerkingen is er tóch nog contact geweest met NDC.

Aanpassingen in sociaal plan
Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de teksten* (zie hieronder). Omdat dit verbeteringen zijn ten opzicht van het sociaal plan, zoals aan de leden voorgelegd, neemt FNV KIEM de vrijheid het niet opnieuw in stemming te brengen.

Inloopspreekuur
Er zijn veel vragen binnengekomen over de toepassing van het sociaal plan, met name vanuit het grafisch bedrijf. FNV KIEM houdt daarom op 12 juli a.s. van 12.00 tot 17.00 uur bij NDC in Leeuwarden een inloopspreekuur.

* Wijzigingen teksten

“Onder maandsalaris dient te worden verstaan het feitelijk schaalsalaris, inclusief, indien van toepassing, Persoonlijke Toeslagen, de Ploegentoeslag en 1/12 van de jaarlijkse vakantietoeslag.
 
2.11 a
Interne passende functie zouden wij naar aanleiding van wederom de discussie met drukkers de laatste zin willen aanpassen, die nu luidt: Indien door herplaatsing op een passende functie er niet meer in ploegen wordt gewerkt dan zal voor de afbouw van het vervallen van de ploegentoeslag voor medewerkers van 55 jaar en ouder de afspraken uit de cao Grafimedia gerespecteerd worden. Nieuwe tekst zou dan worden: ‘Indien door herplaatsing op een passende functie er niet meer in ploegen wordt gewerkt dan zal de afbouw van de ploegentoeslag plaatsvinden conform de bepalingen van artikel 3.2.5 grafimedia cao of artikel 8.3 lid 5 cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf.
 
Om alle twijfel daarover dan ook maar te voorkomen stellen wij tevens voor om in 9.9 Arbeidsvoorwaarden gedurende de periode van boventalligheid in de eerste zin dan ook maar de ploegentoeslag toe te voegen. Die eerste zin gaat dan luiden: “Zolang er sprake is van een arbeidsovereenkomst blijft het feitelijk schaalsalaris vermeerderd met eventuele persoonlijke toeslagen en een eventuele Ploegentoeslag gehandhaafd”.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   _____   ______  _  _  _  _  _  _  
 |__ //  | ___|| /_  _// | || | || | || | || | || | || 
  / //  | ||__  `-| |,- | || | || | || | || | || | || 
 / //__  | ||__   | ||  | \\_/ || | \\_/ || | \\_/ || 
 /_____|| |_____||  |_||  \____//  \____//  \____// 
 `-----`  `-----`   `-`'   `---`   `---`   `---`