/ Kiem Nieuws

RSS

Onderhandelingsresultaat cao omroeppersoneel

donderdag 30 juni 2011 / Redactie / geen reacties

De vakbonden, waaronder FNV KIEM hebben een ondehandelingsresultaat bereikt voor de cao omroeppersoneel 2011-2012.

De onderhandelingen over deze nieuwe cao werden overschaduwd door de omvangrijke bezuinigingen op de publieke omroep en de Wereldomroep. Daarom zijn we met de werkgevers niet tot een principeakkoord gekomen dat we met een positief advies kunnen voorleggen aan onze achterban. FNV KIEM legt dit onderhandelingsresultaat neutraal voor aan haar leden. 

Hoofdpunten
- De cao heeft een looptijd van 24 maanden, vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.
- Een structurele loonsverhoging van 1%, per 1 januari 2011. Daarnaast een eenmalige uitkering van 0,5% per 1 oktober 2011 en van 1,5% per 1 januari 2012.
- Partijen hebben afgesproken om, tot en met 31 december 2012, jaarlijks 250.000 euro vrij te maken ter compensatie van het verlies van pensioenopbouw voor medewerkers die hun baan verliezen. Een paritaire commissie zal zich over individuele gevallen buigen en de vorm en hoogte van de eventuele compensatie bepalen.
- Werknemers krijgen de mogelijkheid een onafhankelijke derde te betrekken bij een door hen ingesteld bezwaar bij hun jaarlijkse beoordeling.
- Een paritaire werkgroep zal zich buigen over (te ontwikkelen) beleid en instrumenten in het kader van Sociale Innovatie. De bevindingen van de werkgroep zullen een leidende rol spelen bij het volgende cao-overleg.

Onderhandelingsresultaat cao publieke omroep 2011-2012

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  _____  __  __  ______  __  _   ___  
 /_____// | ___|| \ \\ / // /_  _// | || | ||  / _ \\ 
 `____ `  | ||__  \ \/ //  -| ||- | '--' || / //\ \\ 
 /___//  | ||__   \ //   _| ||_ | .--. || | ___ ||
 `__ `   |_____||  \//   /_____// |_|| |_|| |_|| |_||
 /_//   `-----`   `   `-----` `-` `-` `-`  `-` 
 `-`